Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Księga rejestrowa Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego

Księga rejestrowa Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego

Numer wpisu do rejestru : 3
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu utworzenia instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1. 21.05.2012 r Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum jest instytucją kultury , której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami 85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 4 Miasto Bydgoszcz Akt otwarcia Muzeum Miejskiego z   5 sierpnia 1923 roku - 092554209  - Magdalena Zdończyk

Dział II – Organizacja instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6 7 8
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru statutu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich uprawnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 1. 21.05.2012 r.
Złożono statut zatwierdzony  przez organ założycielski – Uchwała Nr XLIII/620/09/ Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25.02.2009 r.  w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu im.L.Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Dyrektor Michał Franciszek Woźniak

Zastępca dyrektora Kinga Długosz

Zastępce dyrektora ds. zbiorów - Inga Kopciewicz

- Magdalena Zdończyk

Dział III – Mienie instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru   rocznego sprawozdania finansowego Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1. 21.05.2012 r Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2010 Zarządzenie Nr 509/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego im.L.Wyczółkowskiego. - - Magdalena Zdończyk
2. 17.12.2012 r. Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2011 Zarządzenie Nr 429/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 za okres od 01.01.2011 roku do dnia 31.12. 2011 roku Muzeum Okręgowego  im. L.Wyczółkowskiego  w  Bydgoszczy. - - Magdalena Zdończyk
3. 26.06.2013 r. Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2012 Zarządzenie  Nr  372/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 za okres od 01.01.2012 roku do dnia 31.12. 2012 roku Muzeum Okręgowego  im. L. Wyczółkowskiego  w  Bydgoszczy. - - Magdalena Zdończyk
4.   03.06.2014 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2013 Zarządzeniem  Nr  308/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Muzeum Okręgowego  im. L. Wyczółkowskiego  w  Bydgoszczy.  -  - Magdalena Zdończyk
5. 18.06.2015  Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2014 Zarządzeniem Nr 311/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Muzeum Okręgowego  im. L. Wyczółkowskiego  w  Bydgoszczy.  -  Magdalena Zdończyk
6. 06.06.2016   Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2015 Zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Muzeum Okręgowego  im. L. Wyczółkowskiego  w  Bydgoszczy.  -  -  Magdalena Zdończyk
7.  15.05.2017 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2016 Zarządzeniem Nr 282/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 za okres od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku Muzeum Okręgowego  im. L. Wyczółkowskiego  w  Bydgoszczy.  -  -  Magdalena Zdończyk
8.   18.04.2018 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2017 Zarządzeniem Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 za okres od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku Muzeum Okręgowego  im. L. Wyczółkowskiego  w  Bydgoszczy.  -  -  Magdalena Zdończyk
 9.  13.05.2019 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2018 Zarządzeniem Nr 382/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 za okres od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku Muzeum Okręgowego  im. L. Wyczółkowskiego  w  Bydgoszczy.  -  -  Magdalena Zdończyk

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: nie dokonano
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Magdalena Zdończyk - dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej
Podmiot publikujący: Biuro Kultury Bydgoskiej
Opublikował: Radosław Chmara
Zatwierdził: Dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej

Data wytworzenia: 2013-06-28
Data publikacji: 2013-07-04
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-05-15

Liczba zmian: 15
Liczba odsłon: 1503

powrót | wyślij link do tej strony