Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Księga rejestrowa Miejskiego Centrum Kultury

Księga rejestrowa Miejskiego Centrum Kultury (MCK)

Księga rejestrowa Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego

Numer wpisu do rejestru : 2
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu utworzenia instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1. 21.05.2012 r Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy  Celem  działalności Centrum jest tworzenie warunków dla rozwoju kultury, podejmowanie działań na rzecz aktywnego i świadomego uczestnictwa mieszkańców w kulturze, rozwoju kreatywności i dostępności kultury dla różnorodnych grup odbiorców oraz inicjowanie nowatorskich działań kulturotwórczych i prospołecznych. 85-056  Bydgoszcz    ul. Marcinkowskiego 12-14 Miasto Bydgoszcz Uchwała Miejskiej Rady Narodowej z dnia 27 maja 1988 roku - 090221337 - Magdalena Zdończyk

Dział II – Organizacja instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6 7 8
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru statutu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich uprawnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 1.
2
21.05.2012 r.
12.11.2013 r. 
Złożono statut zatwierdzony przez organ założycielski – Uchwała Nr XXIV/475/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zmiany nazwy  Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy oraz nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury

Dyrektor Marzena Matowska

Główny księgowy Alicja Teresa Tymek
Z wpisu nr 1 wykreśla się : Główny księgowy Alicja Teresa Tymek

Główny księgowy Elżbieta Warczak
Zakres uprawnień określony w pełnomocnictwie nr 3.2013 dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy z dnia 01.11.2013 roku
Magdalena Zdończyk


Magdalena Zdończyk
3  01.09.2016  -  -

Z wpisu nr 2 wykreśla się: Główny księgowy
Elżbieta Warczak

 -  -  Magdalena Zdończyk
4  01.09.2016  - p.o. głównego księgowego Marzanna Kolibska – zakres uprawnień określony w  pełnomocnictwie  nr 2.2016 dyrektora Miejskiego Centrum Kultury  z  dnia 1.09.2016 roku  -  - Magdalena Zdończyk
01.12.2016   -  - Z wpisu nr 4 wykreśla się: p.o. głównego księgowego Marzanna Kolibska  -  -  Magdalena Zdończyk
6  01.12.2016  -  - Główny Księgowy Anatol Ireneusz Buttler - zakres uprawniwń określony w  pełnomocnictwie  nr 4.2016 dyrektora Miejskiego Centrum Kultury  z  dnia 1.12.2016 roku  -  -  Magdalena Zdończyk
 7 01.07.2018   -  - Z wpisu nr 6 wykreśla się: Główny księgowy Anatol Ireneusz Buttler   -  -  Magdalena Zdończyk
 8  01.07.2018  - p.o. głównego księgowego Monika Fifielska – zakres uprawnień określony w  pełnomocnictwie  nr 3.2018 dyrektora Miejskiego Centrum Kultury  z  dnia 29.06.2018 roku  -  -  Magdalena Zdończyk

Dział III – Mienie instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru   rocznego sprawozdania finansowego Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1. 21.05.2012 r Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2010- Zarządzenie Nr 507/2011Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 .06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury. - - Magdalena Zdończyk
2. 17.12.2012 r. ZatwieZatwierdzono bilans instytucji za rok 2011- Zarządzenie Nr 430/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 roku za okres od 01.01.2011 roku do dnia  31.12.2011 roku Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. - - Magdalena Zdończyk
3. 26.06.2013 r. Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2012- Zarządzenie Nr 371/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 roku za okres od 01.01.2012 roku do dnia  31.12.2012 roku Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. - - Magdalena Zdończyk
4.   03.06.2014 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2013 - Zarządzenie Nr 307/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 roku za okres od 01.01.2013 roku do dnia  31.12.2013 roku Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.  -  - Magdalena Zdończyk
5.  18.06.2015 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2014 - Zarządzenie Nr 310/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 roku za okres  od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.   -  - Magdalena Zdończyk
6. 06.06.2016   Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2015 - Zarządzenie Nr 280/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 roku za okres  od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.   -  - Magdalena Zdończyk
7. 15.05.2017  Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2016 - Zarządzenie Nr 281/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 roku za okres  od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.  - Magdalena Zdończyk 
8.   18.04.2018 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2017 - Zarządzenie Nr 216/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 roku za okres  od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.  - Magdalena Zdończyk
9. 13.05.2019  Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2018 - Zarządzenie Nr 381/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 roku za okres  od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.  - Magdalena Zdończyk 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: nie dokonano
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Magdalena Zdończyk - dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej
Podmiot publikujący: Biuro Kultury Bydgoskiej
Opublikował: Radosław Chmara
Zatwierdził: Dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej

Data wytworzenia: 2013-06-28
Data publikacji: 2013-06-28
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-05-15

Liczba zmian: 20
Liczba odsłon: 1968

powrót | wyślij link do tej strony