Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Księga rejestrowa Galerii Miejskiej bwa

Księga rejestrowa Galerii Miejskiej bwa

Numer wpisu do rejestru : 1
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu utworzenia instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1. 21.05.2012 r Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy Galeria jest instytucją kultury, której przedmiotem jest działalność wystawiennicza, promocyjna i popularyzatorska oraz szeroko pojęta edukacja kulturalna. 85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 20 Miasto Bydgoszcz Akt o utworzeniu instytucji – dokument o utworzeniu Oddziału w Bydgoszczy Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie z dniem 1.08.1949 r. - 092559075  - Magdalena Zdończyk
2. 03.04.2013 r. Galeria jest instytucją kultury, której celem jest prezentacja szeroko pojętych działań w zakresie sztuk wizualnych. - - - - - Magdalena Zdończyk

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6 7 8
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru statutu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich uprawnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 1. 21.05.2012 r.
 Złożono statut zatwierdzony  przez organ założycielski – Uchwała Nr XXXVI/507/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24.09.2008 r. w sprawie nadania statutu Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, zmieniona Uchwałą Nr XI/101/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Galerii Miejskiej bwa  w Bydgoszczy Dyrektor Wacław Kuczma - Magdalena Zdończyk
 2. 03.04.2013 r.  Złożono statut zatwierdzony przez organ założycielski – Uchwała  Nr XXXVIII/810/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie nadania statutu Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy  - - Magdalena Zdończyk
 3.  22.03.2016  

Z wpisu nr 1 wykreśla się  - Dyrektor Wacław Kuczma

 -  - Zarządzenie Nr 163/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22.03.2016  r. w sprawie odwołania Dyrektora Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy  Magdalena Zdończyk
 4.   22.03.2016    p.o. dyrektora Ewa Szubarga  -  - Zarządzenie Nr 164/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22.03.2016  r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy  Magdalena Zdończyk
 5. 30.06.2016    Z wpisu nr 4 wykreśla się  p.o. dyrektora Ewa Szubarga  -  -  -  Magdalena Zdończyk
 6. 30.06.2016   Dyrektor Karolina Leśnik  -  - Zarządzenie nr 338/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30.06.2016  r. w sprawie powołania Dyrektora Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy  Magdalena Zdończyk

 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru   rocznego sprawozdania finansowego Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1. 21.05.2012 r Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2010- Zarządzenie Nr 510/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 .06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Miejskiej bwa. - - Magdalena Zdończyk
2. 17.12.2012 r. Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2011- Zarządzenie Nr 431/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 .06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 roku za okres  01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. - - Magdalena Zdończyk
3. 26.06.2013 r. Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2012- Zarządzenie Nr 370/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 .06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 roku za okres  01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. - - Magdalena Zdończyk
4. 03.06.2014 r. Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2013 - Zarządzenie Nr 306/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 roku za okres  01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.  -  - Magdalena Zdończyk
5. 18.06.2015 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2014 - Zarządzenie Nr 309/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 roku za okres 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.  - Magdalena Zdończyk 
6. 06.06.2016 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2015 - Zarządzenie Nr 281/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 roku za okres 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.  -  - Magdalena Zdończyk 
7. 15.05.2017 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2016 - Zarządzenie Nr 280/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 roku za okres 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.  -  - Magdalena Zdończyk 
8. 18.04.2018  Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2017 - Zarządzenie Nr 217/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 roku za okres 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.  -  - Magdalena Zdończyk 
 9. 13.05.2019  Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2018 - Zarządzenie Nr 380/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 roku za okres 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.  -  - Magdalena Zdończyk

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: nie dokonano
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
- - - - - -


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Magdalena Zdończyk - dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej
Podmiot publikujący: Biuro Kultury Bydgoskiej
Opublikował: Radosław Chmara
Zatwierdził: Dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej

Data wytworzenia: 2013-06-28
Data publikacji: 2013-06-28
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-05-15

Liczba zmian: 17
Liczba odsłon: 1622

powrót | wyślij link do tej strony