Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji


Krzysztof Tomczak

Miejski Rzecznik Konsumentów

Krzysztof Tomczak

ul.Niedźwiedzia 4 pok. 7A - 8A 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 428
fax: 52 32 88 875
email:

Podstawę prawną działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów stanowi ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), – która m.in. określa rolę samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumentów, funkcję i zadania powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
Miejski Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym w sporach między indywidualnym konsumentem a przedsiębiorcą.
Ustawodawca nie przewidział dla instytucji rzecznika konsumentów uprawnień o charakterze władczym i kontrolnym. Rzecznik przede wszystkim udziela porad prawnych w zakresie prawa konsumenckiego, podejmuje interwencje, mediacje mające na celu wyegzekwowanie należnych konsumentom świadczeń.
Rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście (prezydentowi miasta),


Do ustawowych zadań i uprawnień Rzecznika Konsumentów należy:
- zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa, informacji oraz innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- współdziałanie z właściwą terytorialnie Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz instytucjami i organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
- występowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach naruszania zbiorowych interesów konsumentów.
- występowanie, jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.
- propagowanie wiedzy na temat praw konsumentów.

 

 


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Krzysztof Tomczak - Miejski Rzecznik Konsumentów
Podmiot publikujący: Zespół Obsługi Mediów i Informacji Publicznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Rzecznik Prasowy

Data wytworzenia: 2011-03-21
Data publikacji: 2011-03-21
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2011-03-31

Liczba zmian: 3
Liczba odsłon: 48783

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta