Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Projekty Uchwał Rady Miasta

przedstawione w porządku obrad V sesji Rady Miasta Bydgoszczy zwołanej na dzień 19 grudnia 2018 roku

 1. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego -  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną  pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.
 2. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania - posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

 4. Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

 5. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bartodzieje - Bałtycka” w Bydgoszczy.

 6. Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji  mieszkaniowych na terenie miasta  Bydgoszczy.

 7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień  do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy.

 8. Projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch  radnych Rady Miasta Bydgoszczy kadencji 2018 - 2023 do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego kadencji 2016 - 2019.

 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry (Casino Sp. z o.o. – ul. 3 Maja 6).

 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry (Bookmacher Sp. z o.o. - ul. Gdańska 66/68).

 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry (Bookmacher Sp. z o.o. - ul.3 Maja 6).

 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. - ul. Gdańska 14).

 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. - ul.3 Maja 6).

 14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry (Finkorp Sp. z o.o. - ul.3 Maja 6).

 15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry (Finkorp Sp. z o.o. - ul. Gdańska 66/68).

 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programów Polityki Zdrowotnej na 2019 rok.

 17. Projekt uchwały w sprawie powołania Bydgoskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

 18. Projekt uchwały w sprawie zasad programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (13).

 20. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta.

 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (15).

 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok.

 23. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy.

 24. Projekt uchwały w sprawie pisma z dnia 5.12.2018 r. dot. pokazu działania autotrolejbusu superkondensatorowego.

 25. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Bydgoszczy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

 26. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.

 27. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego.Pokaż metkę

Informację wytworzył: Przewodnicząca Rady Miasta
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2018-12-12
Data publikacji: 2018-12-12
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2018-12-12

Liczba zmian: 2
Liczba odsłon: 108396


powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta