Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Lista roztrzygniętych ofert

Ogłoszenie o naborze nr 75/18
na stanowisko ds. obsługi mieszkańców w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 74/18
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań w sprawie inicjatyw lokalnych z Programu 25/75 oraz przeprowadzania konsultacji budowlanych w Wydziale Administracji Budowlanych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 73/18
na 2 stanowiska inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 72/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Termomodernizacji w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 10/16
na stanowisko inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji Miasta

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 71/18
na stanowisko ds. obsługi finansowej, realizacji budżetu oraz prowadzenia ewidencji zasobu nieruchomości Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 70/18
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów i kompletacji akt pojazdu w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 69/18
na stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 68/18
na 2 stanowiska ds. księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 67/18
na stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 66/18
na 3 stanowiska ds. ochrony danych w placówkach oświatowych w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 65/18
na 2 stanowiska ds. prowadzenia postępowań na podstawie ustawy Prawo budowlane w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 64/18
na stanowisko ds. zamówień i ewidencji sprzętu teleinformatycznego w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 63/18
na stanowisko ds. HelpDesk w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 62/18
na stanowisko ds. utrzymania urządzeń teleinformatycznych w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 61/18
na stanowisko ds. zarządzania międzynarodowym projektem Forget Heritage w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 60/18
na stanowisko ds. udzielania dotacji celowej na ograniczenie niskiej emisji i eliminację azbestu w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 59/18
na stanowisko ds. świadczeń opiekuńczych, należności i sprawozdawczości w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 58/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Termomodernizacji w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 57/18
na 2 stanowiska inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 56/18
na stanowisko ds. kontroli w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 51/18
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań na podstawie ustawy Prawo budowlane w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 28/18
na stanowisko ds. kosztorysowania robót budowlanych o specjalności instalacyjnej tj. wodociągowej i kanalizacyjnej, cieplnej, wentylacyjnej, gazowej w Wydziale Zamówień Publicznych

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 27/18
na stanowisko ds. realizacji projektu międzynarodowego CitiEnGov w Zespole ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 26/18
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 25/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża sanitarna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 24/18
na stanowisko ds. obsługi prawnej inwestycji w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 23/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 22/18
na stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 21/18
na stanowisko ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 20/18
na stanowisko ds. ewidencji księgowej należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 19/18
na stanowisko ds. realizacji budżetu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 18/18
na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 17/18
na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 16/18
na 2 stanowiska inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża konstrukcyjno-budowlana) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 15/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy.

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 14/18
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 13/18
na stanowisko ds. obsługi administracyjno-finansowej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 12/18
na stanowisko ds. nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 11/18
na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta