Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Lista roztrzygniętych ofert

Ogłoszenie o naborze nr 43/19
na stanowisko ds. analiz danych oraz koordynowania działalności sportowej szkół i placówek oświatowych w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 42/19
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 41/19
na stanowisko ds. sprzedaży lokali i regulacji stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 40/19
na stanowisko ds. decyzji środowiskowych w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 39/19
na stanowisko ds. obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 38/19
na stanowisko ds. obsługi finansowej umów i wydatków w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 37/19
na 2 stanowiska ds. świadczeń opiekuńczych, należności i sprawozdawczości w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 36/19
na stanowisko ds. przygotowania inwestycji Miasta do realizacji w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 35/19
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża sanitarna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 34/19
na stanowisko ds. sprzedaży lokali na rzecz ich najemców i regulacji stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 33/19
na stanowisko ds. analizy i rozliczeń finansowych w Biurze Kultury Bydgoskiej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 32/19
na stanowisko ds. obsługi finansowej wydziału oraz obsługi sekretariatu w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 31/19
na stanowisko ds. planowania budżetu Miasta w Wydziale Zarządzania Budżetem Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 30/19
na stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 29/19
na stanowisko ds. analiz danych oraz koordynowania działalności sportowej szkół i placówek oświatowych w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 28/19
na stanowisko ds. polityki społecznej w Biurze ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 27/19
na stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 26/19
na stanowisko ds. planowania i analiz budżetu w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 25/19
na stanowisko ds. świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 24/19
na stanowisko ds. opracowania, wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Bydgoszczyw Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 23/19
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 22/19
na stanowisko ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy.

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 21/19
na stanowisko ds. obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 20/19
na stanowisko ds. przygotowania inwestycji Miasta do realizacji w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 19/19
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża sanitarna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 18/19
na stanowisko ds. decyzji środowiskowych w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 17/19
na stanowisko ds. obsługi mieszkańców w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 16/19
na stanowisko ds. obsługi finansowej inwestycji w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 15/19
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań w sprawie inicjatyw lokalnych z Programu 25/75 oraz przeprowadzania konsultacji budowlanych w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 12/19
na stanowisko ds. naliczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 11/19
na stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 8/19
stanowisko ds. zarządzania międzynarodowym projektem COMBINE oraz wsparcia w prowadzeniu w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy.

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 4/19
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań w sprawie inicjatyw lokalnych z Programu 25/75 oraz przeprowadzania konsultacji budowlanych w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 2/19
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 94/18
na stanowisko ds. obsługi mieszkańców w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 93/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 92/18
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 91/18
na stanowisko ds. geologii w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 90/18
na stanowisko ds. obsługi interesantów w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 89/18
stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta