Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Lista roztrzygniętych ofert

Ogłoszenie o naborze nr 14/19
na stanowisko ds. koordynacji projektu Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze w Zespole ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 13/19
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Termomodernizacji w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 10/19
stanowisko ds. udzielania i rozliczania dotacji w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 9/19
stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża sanitarna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 8/19
stanowisko ds. zarządzania międzynarodowym projektem COMBINE oraz wsparcia w prowadzeniu w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy.

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 7/19
na stanowisko ds. świadczeń opiekuńczych, należności i sprawozdawczości w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 6/19
na stanowisko ds. świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 5/19
na stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 4/19
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań w sprawie inicjatyw lokalnych z Programu 25/75 oraz przeprowadzania konsultacji budowlanych w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 3/19
na stanowisko ds. świadczeń opiekuńczych, należności i sprawozdawczości w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 2/19
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 1/19
na stanowisko ds. świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 100/18
na stanowisko ds. świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 99/18
na stanowisko ds. polityki społecznej w Biurze ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 98/18
na stanowisko ds. prowadzenia ewidencji analitycznej aktywów trwałych oraz ewidencji zasobu nieruchomości Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 97/18
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań w sprawie inicjatyw lokalnych z Programu 25/75 oraz przeprowadzania konsultacji budowlanych w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 96/18
na stanowisko ds. obsługi mieszkańców w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 95/18
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 94/18
na stanowisko ds. obsługi mieszkańców w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 93/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 92/18
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 91/18
na stanowisko ds. geologii w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 90/18
na stanowisko ds. obsługi interesantów w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 89/18
stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 88/18
na stanowisko ds. prowadzenia ewidencji analitycznej aktywów trwałych oraz ewidencji zasobu nieruchomości Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 87/18
na stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 86/18
na stanowisko ds. rozliczeń i analiz w Wydziale Funduszy Europejskich

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 85/18
na stanowisko ds. ewidencji księgowej należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 84/18
na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy materialnej dla uczniów w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 83/18
na stanowisko ds. administracyjno-technicznych oraz publikacji ogłoszeń w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 82/18
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 81/18
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań na podstawie ustawy Prawo budowlane w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 80/18
na stanowisko ds. planowania i analiz budżetu w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 79/18
na stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 78/18
na stanowisko ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 77/18
na stanowisko ds. HelpDesk w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 76/18
stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy.

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 75/18
na stanowisko ds. obsługi mieszkańców w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 74/18
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań w sprawie inicjatyw lokalnych z Programu 25/75 oraz przeprowadzania konsultacji budowlanych w Wydziale Administracji Budowlanych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 71/18
na stanowisko ds. obsługi finansowej, realizacji budżetu oraz prowadzenia ewidencji zasobu nieruchomości Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta