Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Konkursy w roku 2014

Otwarty konkurs ofert nr 5 na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych.
z dnia 2014-12-18, sygnatura BKB.I.524.21.2014

Otwarty konkurs ofert nr 4 na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych.
z dnia 2014-12-18, sygnatura BKB.I.524.21.2014

Otwarty konkurs ofert nr 3 na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy.
z dnia 2014-12-18, sygnatura BKB.I.425.21.2014

Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej.
z dnia 2014-12-18, sygnatura BKB.I.425.21.2014

Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy.
z dnia 2014-12-18, sygnatura BKB.I.524.21.2014

Otwarty konkurs ofert nr 9 na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z dnia 2014-08-26, sygnatura WE-VIII.524.9.2014

Otwarty konkurs ofert nr 8 na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z dnia 2014-08-04, sygnatura WE-VIII.524.8.2014

Otwarty konkurs ofert nr 7 na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z dnia 2014-07-01, sygnatura WE.VIII-524.7.2014

Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z dnia 2014-05-08, sygnatura WZS-VI.814.105.2014

Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonanie zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w czasie ferii letnich w 2014 roku, dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczających do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz
z dnia 2014-05-06, sygnatura WE.III.033.43.2014

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta