Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Konkursy w roku 2012

Konkurs ofert nr 4 na realizację w roku 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
z dnia 2012-07-03, sygnatura WPST-I.524.4.2012

Otwarty konkurs ofert nr 3 na wykonanie zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w czasie ferii letnich w 2012r., dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczających do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.
z dnia 2012-05-04, sygnatura WE-III.033.3.2012

Otwarty konkurs ofert nr 3 na realizowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z dnia 2012-05-09, sygnatura WZS-VI.814.82.2012

Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania zadań oświatowo-wychowawczych w 2012r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
z dnia 2012-03-21, sygnatura WE.II.526.1.3.2012

Konkurs ofert na wsparcie w 2012 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej, rekreacji oraz integracji osób chorych i niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z dnia 2012-03-15, sygnatura WZS.VI.524.1.2012

Konkurs ofert nr 1 na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w piłce nożnej w 2012 r.
z dnia 2012-02-21, sygnatura WPST-I.425.1.2012

Konkurs ofert nr 3 na realizację w roku 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
z dnia 2012-02-02, sygnatura WPST-I.524.3.2012

Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla Miasta Bydgoszczy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
z dnia 2012-01-11, sygnatura WOA-VII.524.01.2012

Konkurs nr 2 na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2012 roku w zakresie dokarmiania wolno żyjących kotów.
z dnia 2012-01-12, sygnatura WGK.III.6140.1.2012

Otwarty konkursu ofert nr 1 na realizację w roku 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 1234, poz. 1536 z późn. zm.)
z dnia 2012-01-17, sygnatura BKB.I.524.1.2012

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta