Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Planowanie Przestrzenne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, udostępniane są w siedzibie  Wydziału Administracji Budowlanej UM przy ulicy Grudziądzkiej 9-15, w każdy wtorek w godz. 8.00- 18.00. Wydział Administracji Budowlanej UM wydaje także stosowne wypisy i wyrysy z powyższych dokumentów na pisemnie złożony wniosek.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy dostępne są również, dla celów informacyjnych, na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy www.mpu.bydgoszcz.pl 
Na powyższej stronie zamieszczane są także Obwieszczenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy o :
• podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, określające formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
• wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyznaczające termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu,
• przyjęciu dokumentu planu i możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz stosownym uzasadnieniem i podsumowaniem,
• podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, określające formę, miejsce i termin składania wniosków do Studium,
• wyłożeniu projektu Studium do publicznego wglądu, wyznaczające termin wnoszenia uwag dotyczących projektu Studium,
• przyjęciu  dokumentu Studium i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz stosownym uzasadnieniem i podsumowaniem.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zamieszczane są na stronie internetowej http://bip.gdos.gov.pl/ , a stosowne informacje o poszczególnych etapach postępowań w sprawach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, są podawane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie, obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Byd-goszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15 (budynek A) oraz na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej.Pokaż metkę

Informację wytworzył: Anna Rembowicz-Dziekciowska , Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Podmiot publikujący: Administrator
Opublikował: Administrator Tridion
Zatwierdził: Administrator

Data wytworzenia: 2011-07-10
Data publikacji: 2011-07-15
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-11-05

Liczba zmian: 11
Liczba odsłon: 24684

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta