Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Głosowanie korespondencyjne

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

 

W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy  informuje,  iż zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 05 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) uprawniony do głosowania korespondencyjnego przeprowadzonego na terenie kraju jest każdy wyborca ujęty w rejestrze wyborców prowadzonym przez daną gminę, który:

 

·        nie został wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla odrębnego obwodu głosowania;

·        nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa;

·        nie otrzymał zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę 
w terminie do dnia  27 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać – niezależnie od sposobu jego dokonania – następujące dane i informacje:

Nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonane przed dniem pierwszego głosowania dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. Wyborca, który nie zgłosił takiego zamiaru w tym terminie może po dniu pierwszego głosowania,
a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego
w ponownym głosowaniu -  w terminie do dnia 14 maja 2015 r.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ulicy Przyrzecze 13 (Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności, pok. 102, 104 , kontakt telefoniczny 52 58 58 125, 52 58 58 958, 52 58 58 304).Załączniki

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Wydział Spraw Obywatelskich
Podmiot publikujący: Wydział Informatyki
Opublikował: Krzysztof Piotrowski
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Informatyki

Data wytworzenia: 2014-10-23
Data publikacji: 2014-10-23
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-04-09

Liczba zmian: 2
Liczba odsłon: 3445

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta