mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy

Podstawowe informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 8:00-18:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-14:00

bezpłatna infolinia: 800-800-404
Praca w Urzędzie Miasta
Praca w jednostkach miejskich

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko od asystenta inspektora nadzoru do inspektora nadzoru branży drogowej
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 17 grudnia 2018 r.
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko przewodnik w Dziale Historii Techniki
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 15 grudnia 2018 r.
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko ds. bezpieczeństwa ruchu
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 17 grudnia 2018 r.
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko asystent inspektora nadzoru branży elektroenergetycznej
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 20 grudnia 2018 r.
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko referent w Dziale finansowo-księgowym
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 21 grudnia 2018 r.
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Bydgoskie Centrum Informacji
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko ds. turystyki – informator turystyczny
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 10 stycznia 2019 r.
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko referent w Dziale administracyjno-organizacyjnym i kadr
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 24 grudnia 2018 r.
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Dane kontaktowe wydziałów

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
WOA

Dyrektor Wydziału: Wojciech Jazdon
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 205A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Marta Estkowska
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 203A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Wydział Informatyki
WI

Dyrektor: Janusz Popielewski
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 402A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 919, 52 58 58 289
fax. 52 58 58 835
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
WZB

Dyrektor: Katarzyna Jańczak
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 100 A 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 816
fax. 52 5858 191
email: wzb@um.bydgoszcz.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WPL

p.o. Dyrektora: Katarzyna Tandecka
ul. Jezuicka 6-14, 85-122 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 309
fax. 52 58 58 191
email: wpl@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zintegrowanego Rozwoju
WZR

Dyrektor: Grzegorz Boroń
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok 206 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 070
fax. 52 5859 266
email: wzr@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Aleksandra Kowalska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok 206 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 3288 070
fax. 52 5859 266
email: wzr@um.bydgoszcz.pl

Wydział Administracji Budowlanej
WAB

Dyrektor Wydziału Architekt Miasta: Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 203 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 863, 52 58 58 181
fax. 52 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Danuta Jelinska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 204 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 863, 52 58 58 181
fax. 52 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl

Wydział Mienia i Geodezji
WMG

Dyrektor Wydziału: Andrzej Bereda
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Cybulska-Kulawik
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Paweł Konopa
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
WGK

Dyrektor Wydziału: Wiesław Zawistowski
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 394 - sekretariat , 52 58 58 824 - sekretariat
fax. 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WUK

Dyrektor Wydziału: dr inż. Waldemar Winter
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój nr 101. 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 611
fax. 52 58 58 602
email: wuk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Edukacji i Sportu
WE

Dyrektor Wydziału: Elżbieta Wiewióra
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 306) 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 136, 52 58 58 137
fax. 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Adam Soroko
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 323 b) 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 136, 52 58 58 137
fax. 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Jadwiga Zagert
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 308) 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 137
fax. 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
WZK

Dyrektor: Adam Dudziak
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 220 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 970
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Robert Dobrosielski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 218 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 972
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
WSO

Dyrektor Wydziału: Krystyna Sztejka
ul. Przyrzecze 13 pok. 204 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 264, 52 5858 841
fax. 52 5858 443
email: wso@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zamówień Publicznych
WZP

p.o. Dyrektora: Kornelia Kwaczonek
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, II pietro, pok. 207 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 124
fax. 52 5858 273
email: wzp@um.bydgoszcz.pl

Biuro Rady Miasta
BRM

Dyrektor: Wojciech Paczkowski
ul. Jezuicka 1, pok. 206 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 342
fax. 52 5858 115
email: w.paczkowski@um.bydgoszcz.pl

Urząd Stanu Cywilnego
USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Iwona Gassowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 4, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 123
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Sadecka
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 5, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 675
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Mieszkuć-Mieszkowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 2, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 673
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Jędrzejczak
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 6, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 671
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Anna Mitura
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 6, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 692
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zespół Prawny
ZP

Koordynator: Zbigniew Cichowski
ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 216
fax. 52 5858 241
email: zp@um.bydgoszcz.pl

Wydział Inwestycji Miasta
WIM

Dyrektor Wydziału : Mirosław Jagodziński
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 151
fax. 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Bogdan Tyborski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 151
fax. 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
ZW

Koordynator: Wiktor Jakubowski
ul. Sielanka 8a 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 947
fax. 52 58 58 165
email: zwm@um.bydgoszcz.pl

Wydział Świadczeń Rodzinnych
WSR

Dyrektor: Róża Lewandowska
ul. Wojska Polskiego 65; II piętro, pok. 232, 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 56 700, 52 58 56 735
fax. 52 58 58 921
email: wsr@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Sylwia Wronka
ul. Wojska Polskiego 65; II piętro, pok. 231, 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 56 700, 52 58 56 735
fax. 52 58 58 921
email: wsr@um.bydgoszcz.pl

Biuro Kultury Bydgoskiej
BKB

Dyrektor: Magdalena Zdończyk
ul. Jezuicka 2 pok. 04 (I piętro w podwórzu) 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 189
fax. 52 58 58 832
email: bkb@um.bydgoszcz.pl

Biuro Konserwatora Zabytków
BKZ

Miejski Konserwator Zabytków: Sławomir Marcysiak
ul. Jezuicka 2, pok. 01, w podwórzu
tel. 52 58 58 499, 52 58 59 299 52 58 59 298
fax. 52 58 58 820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl,eliza.marcjanik@um.bydgoszcz.pl,i.janton@um.bydgoszcz.pl

Wydział Księgowości
WK

Dyrektor: Jolanta Tworek
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 202 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 622
fax. 52 5858 624
email: wk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Windykacji
WW

Dyrektor: Katarzyna Nowak
ul. Jezuicka 4-16, pok. 113 /I piętro/ 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 222
fax. 52 58 58 690
email: ww@um.bydgoszcz.pl

Zespół Audytu i Kontroli Zarządczej
ZAK

Koordynator - Audytor Wewnętrzny: Adrianna Sudomirska
ul. Sielanka 8a pok. 6A 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 964
fax. -
email: zak@um.bydgoszcz.pl

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
BOK

Dyrektor Biura: Adam Musiała
ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 134 - sekretariat
fax. 52 58 59 209
email: odpady@um.bydgoszcz.pl

Biuro Komunikacji Społecznej
BKS

p.o. Dyrektora: Monika Hiller-Szala
ul. Niedźwiedzia 4a, pok. 306A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 228
fax. 52 58 58 230
email: zom@um.bydgoszcz.pl

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
BP

Dyrektor: Łukasz Krupa
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 105A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 446
fax. 52 5858 230
email: bp@um.bydgoszcz.pl

Biuro ZIT BTOF
BZIT

Dyrektor: Izabela Szczesik-Zobek
ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz
tel. 52 5859 446
fax. 52 5859 459
email: zit@um.bydgoszcz.pl

Wydział Funduszy Europejskich
WF

Dyrektor: Zofia Smolińska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 091
fax. 52 58 58 083
email: wf@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ZWO

Koordynator: Dorota Glaza
ul. Jezuicka 2, pokój nr 3-4, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 273, 52 58 59 445, 52 58 59 237, 52 58 58 853
email: ngo@um.bydgoszcz.pl

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
BZS

Dyrektor: Agnieszka Bańkowska
ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 904
fax. 52 58 58 048
email: bzs@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Zarządzania Energią
ZZE

Koordynator: Tomasz Bońdos
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 488
email: zze@um.bydgoszcz.pl

Biuro Prasowe
BPR

Rzecznik Prasowy: Marta Stachowiak
ul. Niedźwiedzia 4a, pok. 307A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 228
fax. 52 58 58 230
email: rzecznik@um.bydgoszcz.pl

Biuro Bezpieczeństwa Informacji
BBI

Dyrektor: Marek Staniewski
ul. Jezuicka 2/Piętro I/04
tel. 52 585 8640
email: marek.staniewski@um.bydgoszcz.pl

Zamówienia publiczne > 30000 €

ogłoszenie z dnia 2018-12-13
sygnatura: WZP.271.87.2018.B
Publikowanie ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy w prasie codziennej o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim w 2019 roku
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-12-11
sygnatura: WZP.271.83.2018.B
Świadczenie usług wsparcia technicznego posiadanych przez Miasto Bydgoszcz systemów telekomunikacyjnych
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-12-11
sygnatura: WZP.271.13.2018.E
Wykonywanie działań promujących oraz wspomagających rozwój społeczno-gospodarczy miasta Bydgoszczy ( zamówienie udzielone w trybie "in-house")
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-12-11
sygnatura: WZP.271.84.2018.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie z przebudową budynku sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 o scenę widowiskową wraz z sanitariatami i szatniami z wewnętrznymi instalacjami wod-kan., c.o., elektryczną oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i uporządkowaniem terenu po budowie
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-12-11
sygnatura: WZP.271.86.2018.B
Wykonanie operatów szacunkowych oraz świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie miasta Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-12-10
sygnatura: WZP.271.82.2018.B
Świadczenie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Bydgoszczy przy użyciu własnej obsugi dyspozytorskiej opartej na komunikacji telefonicznej
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-12-05
sygnatura: WZP.271.85.2018.B
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Bydgoszczy w 2019 roku
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-11-29
sygnatura: WZP.271.81.2018.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie części instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej w budynku Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Polanka 9 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-11-26
sygnatura: WZP.271.80.2018.B
Kompleksowe ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta Bydgoszczy, Miejskiego Centrum Kultury i Galerii Miejskiej BWA w okresie 24 miesięcy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-11-19
sygnatura: WZP.271.78.2018.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sceny zewnętrznej z zadaszeniem wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną i uporządkowaniem terenu po budowie przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 przy ul. Krysiewiczowej 8 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-11-13
sygnatura: WZP.271.11.2018.E
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastriktury drogowej, technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-11-09
sygnatura: WZP.271.79.2018.B
Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy i jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-10-31
sygnatura: WZP.271.77.2018.B
Przygotowanie terenu pod budowę basenu z łącznikiem do budynku Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy, polegające na dyslokacji placu zabaw oraz wycince, przesadzeniu i nasadzeniu zastępczym drzew
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-10-23
sygnatura: WZP.271.71.2018.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i łącznika komunikacyjnego łączącego salę ze szkołą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-10-19
sygnatura: WZP.271.74.2018.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz rozbudowie z przebudową części warsztatowej budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-10-12
sygnatura: WZP.271.65.2018.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie trybuny wschodniej - sektor "B" w obrębie Stadionu Polonii Bydgoszcz przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-10-01
sygnatura: WZP.271.60.2018.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie warsztatów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5 w Bydgoszczy wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-10-03
sygnatura: WZP.271.59.2018.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół Elektronicznych o parterowy budynek pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz adaptacji i remoncie istniejącej sali lekcyjnej na pracownie eksploatacji urządzeń elektrycznych w budynku ZSE przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-09-03
sygnatura: WZP.271.46.2018.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej i łącznika z funkcją rehabilitacyjną łączącego halę z budynkiem Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Kcyńskiej 49 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-08-01
sygnatura: WZP.271.9.2018.E
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie krytego basenu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 28 przy ul. Kromera w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2018-07-16
sygnatura: WZP.271.34.2018.B
Realizacja działania pilotażowego projektu GreenerSites nr CE394 polegającego na badaniu wpływu zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych dawnych Zakładów Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy na tereny sąsiadujące, w tym wykonaniu modelu hydrogeologicznego przepływu zanieczyszczeń oraz sporządzeniu analizy ryzyka zdrowotnego dla mieszkańców
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

Zamówienia publiczne 6000-30000 €

ogłoszenie opublikowane od 2016-04-21 do 2016-04-28
sygnatura: WGK-I.271.3.28.2016
Wykonanie prac polegających na konserwacji systemów melioracyjnych i rowów na terenie m. Bydgoszczy
(PDF, 76KB)

odpowiedź na pytanie - WGK-I.271.3.28.2016_oferta
(PDF, 607KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-04-06 do 2016-04-11
sygnatura: WI.271.8.2016
Konserwacja i naprawa drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych zainstalowanych w UMB wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i zwrotem zużytych pojemników.
(PDF, 1372KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.8.2016 - formularz oferty
(PDF, 1013KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.8.2016 - wzór umowy
(PDF, 8029KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.8.2016 - informacja o zmianie terminu
(PDF, 1445KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-03-31 do 2016-04-07
sygnatura: WGK-I.271.3.16.2016
Wykonanie prac remontowych zbiorników wodnych koryta betonowego - kaskady, fontanny zlokalizowanej na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy oraz odcięcie studzienki - komory pomp od sieci kanalizacyjnej
(PDF, 369KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-03-16 do 2016-03-21
sygnatura: BKZ.3037.6.2016
Wykonanie Studium Historyczno- Konserwatorskiego dla miasta Bydgoszczy dla następujących ulic i pierzei: Grunwaldzka 1-57, Kanałowa 1-15, Wrocławska 2-11, Bulwar S. Malinowskiego
(PDF, 52KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-02-01 do 2016-02-05
sygnatura: WGK-I.271.3.1.2016
Nprawa i konserwacja ławek na terenach zieleni miejskiej miasta Bydgoszczy
(PDF, 4138KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-01-26 do 2016-01-29
sygnatura: WGK-I.271.2.3.2016
Utrzymanie lasów komunalnych Miasta Bydgoszczy
(PDF, 2121KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-01-18 do 2016-01-22
sygnatura: WOA-V.271.3.5.2016
Dostawa wody mineralnej i źrodlanej sukcesywnie dla Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie 12 miesięcy
(PDF, 6859KB)

Sprzedaż nieruchomości

sygnatura: WMG-II.6840.1.16.2018GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 18.01.2019 r.; ul. Wybudowanie 26
(PDF, 966KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.3.2018GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19.02.2019 r.; ul. Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe
(PDF, 821KB)

sygnatura: WMG.II.6840.1.11.2012JF
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 14.02.2019 r.; ul. Orla 66
(PDF, 835KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.18.2015GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 12.02.2019 r.; ul. Franciszka Kiedrowskiego
(PDF, 897KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.1.2018GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 08.01.2019 r.; ul. Ks.Augusta Szamarzewskiego
(PDF, 907KB)

sygnatura: WMG-II.6872.77.2017BR
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, I przetarg ustny ograniczony w dniu 08.01.2019 r.; ul. Gajowa
(PDF, 786KB)

sygnatura: WMG.II.6872.4.2015APJ
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.01.2019 r.; ul. Sadowskiego
(PDF, 1029KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.15.2018GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego, w dniu 22.01.2019 r.; Teren pomiędzy ulicami: Stanisława Leszczyńskiego i ks. Ignacego Skorupki
(PDF, 1243KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.10.2017GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 22.01.2019 r.; ul.Orla 21
(PDF, 991KB)

sygnatura: WMG-II.6840.2.13.2012SP
Sprzedaż udziału w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, I przetarg w dniu 18.12.2018 r.; ul. Zielonogórska
(PDF, 1106KB)

sygnatura: WMG-II.6872.8.2015
Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 8.01.2019 r.; ul. Gdańska
(PDF, 896KB)

sygnatura: WMG-II.6872.197.2015GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 18.12.2018 r.; ul. Pod Skarpą 5
(PDF, 1025KB)

Konta bankowe Urzędu Miasta

Uwaga: W związku z przejęciemobsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy przez Bank Pekao S.A. z dniem 11.01.2013r. ulegają zmianie dotychczasowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na wskazane poniżej rachunki bankowe w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

ul. Wojska Polskiego 20a 
ul. Kolbego 40 
ul. Kruszwicka 1 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 28B 
ul. Długa 57 
ul. Dworcowa 6 
ul. Kwiatkowskiego 2 
ul. Jagiellońska 34 
ul. Prejsa 4 
pl. Teatralny 4 
ul. Trybunalska 2 
ul. Jezuicka 10

Wydział Księgowości

wybrane numery rachunków bankowych dla wpłat niepodatkowych 

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych

nr rachunku bankowego:  33 1240 6452 1111 0010 4788 0697

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów gminy*
- opłata za dzierżawę gruntów gminy 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy 
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości i opracowań szacunkowo-geodezyjnych 
- opłata adiacencka i renta planistyczna 
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności 
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminy 
- inne dochody z mienia gminy  
- opłata za kartę wędkarską 
- grzywny za niezrealizowanie ustawowego obowiązku szkolnego 
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych   
 
nr rachunku bankowego: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, zarząd Skarbu Państwa*
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa  
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu 
  Państwa w prawo własności 
- inne dochody z mienia Skarbu Państwa 

* termin płatności 
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego, zarząd i użytkowanie gruntów płatna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokości wynikającejz aktu notarialnego, decyzji lub pisma Wydziału Mienia  i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

Niniejsza opłata roczna obowiązuje każdego użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.

Telefon kontaktowy: 
(052)58-58-234 (grunty gminy pod mieszkania, domy osób fizycznych), 
(052)58-58-849 (grunty gminy pod garaże, działalność gospodarczą), 
(052)58-58-494 (osoby prawne oraz grunty Skarbu Państwa).

nr rachunku bankowego:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066

- wadia na przetargi dotyczące zbycia nieruchomości gminy, 
- zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w trybie cywilno-prawnym (kaucje)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-469  

nr rachunku bankowego:  69 1240 6452 1111 0010 4788 1795

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244

nr rachunku bankowego:  90 1240 6452 1111 0010 4788 0932

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów, za odstąpienie od usunięcia pojazdów, 
- opłaty komunikacyjne tj. za rejestrację pojazdu, za wydanie prawa jazdy, karty parkingowej, pozwoleń i licencji w transporcie drogowym 
- kary pieniężne (licencje, transport)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244 lub (052) 58-58-235

nr rachunku bankowego:  10 1240 6452 1111 0010 4788 1984

- należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

nr rachunku bankowego:  53 1240 6452 1111 0010 4788 4217

- mandaty kredytowane i gotówkowe wystawione przez Straż Miejską w Bydgoszczy

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Świadczeń Rodzinnych

nr rachunku bankowego:  39 1240 6452 1111 0010 4788 1753

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lataubiegłe 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-685

nr rachunku bankowego:  19 1240 6452 1111 0010 4788 1434

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok bieżący

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-220

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000    

- opłata skarbowa 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-246

nr rachunku bankowego: 66 1240 6452 1111 0010 4788 0394 

- podatek od środków transportowych

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-997

Uwaga! W podatku od środków transportowych - dla osób fizycznych i prawnych – obowiązują  indywidualne numery kont  bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.   

nr rachunku bankowego: 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838

- opłata targowa, podatek rolny i leśny

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych obowiązują  indywidualne numery kont bankowych – wpłat prosimy dokonywać na numery kont, podane w decyzjach podatkowych za rok 2013.

nr rachunku bankowego: 41 1240 6452 1111 0010 4788 0844

- podatek od nieruchomości

Telefon kontaktowy: 
osoby fizyczne (052) 58-58-122 , (052) 58-58-648 
osoby prawne (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wpłat należy dokonywać  na indywidualne numery  kont  podane w decyzjach  organu podatkowego za rok 2013.

W podatku od nieruchomości od osób prawnychobowiązują  indywidualne numery kont bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.     

Wydział Windykacji

nr rachunku bankowego:52 1240 6452 1111 0010 4788 1131

Uwaga: konto nie dotyczy wpłat bezpośrednio od mieszkańców, dotyczy przelewów od pracodawców, banków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych i innych dłużników zajętych wierzytelności pieniężnych w wyniku egzekucji wynagrodzeń za pracę, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej i innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych oraz przelewów z tytułu kosztów egzekucyjnych od organów uprawnionych do prowadzenia egzekucji w wyniku zbiegu egzekucji (komornicy sądowi, naczelnicy urzędów skarbowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-143

Redakcja BIP
ul. Jezuicka 2, pok. 8
85-102 Bydgoszcz

e-mail: bip@um.bydgoszcz.pl
tel. 52 58 58 167
fax. 52 32 22 962

mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy