Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Kontrole prowadzone w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

 1. Od dnia 27.06.2014r.Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta  Bydgoszczy prowadzi kontrolę w  Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości i terminowości udokumentowania obrotu składnikami majątku Miasta Bydgoszczy w związku  z realizacją wybranych zadań  ze szczególnym uwzględnieniem  lat 2011- 2013 (kontrola zawieszona).
 2. W dniach od 23.10.2017r. do 26.10.2017r.została przeprowadzona z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów kontrola realizacji zadań obronnych.
 3. Od dnia 28.12.2017r.z upoważnienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju jest prowadzona kontrola dotycząca przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych. 
 4. Od dnia 08.01.2018r.Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy prowadzi audyt w zakresie: Gospodarowanie środkami publicznymi w 2014r., w tym część oświatowa subwencji ogólnej i obowiązki związane z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania.
 5. Od dnia 08.01.2018r.Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy prowadzi audyt w zakresie: Gospodarowanie środkami publicznymi w 2015r., w tym część oświatowa subwencji ogólnej i obowiązki związane z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania.
 6. Od dnia 26.03.2018r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego prowadzi kontrolę w miejscu realizacji projektu nr RPKP.10.01.02-04-0001/16 „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”.
 7. Od dnia 25.06.2018r.Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzi kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej, której funkcję pełni Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy ul. Jagiellońskiej 61 w  Bydgoszczy.
 8. Od dnia 25.07.2018r.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadzi kontrolę w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi w Bydgoszczy.
 9. Od dnia 21.08.2018r.Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Gdańsku  prowadzi w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wybranych inwestycji, realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w latach 2013-2018r.
 10. Od dnia 14.09.2018r.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy prowadzi kontrolę pt. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014-2020”.
 11. Od dnia 15.10.2018prowadzona jest przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy kontrola zagadnień z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.
 12. Od dnia 16.10.2018r.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy prowadzi kontrolę, której przedmiotem są działania organów administracji publicznej w zakresie usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
 13. Od dnia 17.10.2018r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego prowadzi kontrolę w miejscu realizacji projektu nr RPKP.10.01.03-04-0002/16 „Akcja- kwalifikacja”. 

               
 

 

 Pokaż metkę

Informację wytworzył: Sławomir Bodak, Koordynator Zespołu Kontroli
Podmiot publikujący: Zespół Kontroli
Opublikował: Urszula Lewandowska
Zatwierdził: Koordynator Zaspołu Kontroli

Data wytworzenia: 2007-01-18
Data publikacji: 2007-01-18
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2018-10-18

Liczba zmian: 123
Liczba odsłon: 17363

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta