Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Kontrole prowadzone w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

  1. Od dnia 27.06.2014r.Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta  Bydgoszczy prowadzi kontrolę w  Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości i terminowości udokumentowania obrotu składnikami majątku Miasta Bydgoszczy w związku  z realizacją wybranych zadań  ze szczególnym uwzględnieniem  lat 2011- 2013 (kontrola zawieszona).
  2. Od dnia 10.06.2019r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę realizacji projektu nr RPKP.10.01.03-04-0001/18, pt. „Akcja-kwalifikacja 2”.
  3. Od dnia 27.08.2019r.Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzi kontrolę realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
  4. W dniach od 19.11.2019r. do 22.11.2019r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0004/16  pt. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36”.
  5. W okresie od 25.11.2019r. do 06.12.2019r.Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy prowadził kontrolę prawidłowości w zakresie projektu organizacji ruchu dla Starego Rynku oraz obszaru ograniczonego ulicami: Focha, Mostowa, Grodzka, Przy Zamczysku, Pod Blankami, Wały Jagiellońskie, Wełniany Rynek i Mennica w Bydgoszczy – nr PS086-2019. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 
  6. Od dnia 29.11.2019r.Archiwum Państwowe w Bydgoszczy prowadzi kontrolę w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie przestrzegania trybu i zasad przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego oraz sprawdzenia prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia, a także kontrolę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy dotyczącą stanu zachowania i zaewidencjonowania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych stanu cywilnego.
  7. W dniach od 16.12.2019r. do 19.12.2019r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0006/16  pt. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34”.
  8. W dniu 23.12.2019r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeprowadził kontrolę przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji (dotacja z Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) w ramach umowy nr 226/2014/Wn-02/OA-ES-ZI/D z dnia 28.04.2014r. pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Bydgoszcz”.
  9. Od dnia 12.02.2020r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę realizacji projektu nr RPKP.10.02.02-04-0028/18  pt. „Edu(R)Ewolucja”. 

 

               
 

 

 Pokaż metkę

Informację wytworzył: Sławomir Bodak, Koordynator Zespołu Kontroli
Podmiot publikujący: Zespół Kontroli
Opublikował: Urszula Lewandowska
Zatwierdził: Koordynator Zaspołu Kontroli

Data wytworzenia: 2007-01-18
Data publikacji: 2007-01-18
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2020-02-18

Liczba zmian: 136
Liczba odsłon: 18910

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta