Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Kontrole prowadzone w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

  1. Od dnia 27.06.2014r.Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta  Bydgoszczy prowadzi kontrolę w  Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości i terminowości udokumentowania obrotu składnikami majątku Miasta Bydgoszczy w związku  z realizacją wybranych zadań  ze szczególnym uwzględnieniem  lat 2011- 2013 (kontrola zawieszona).
  2. W dniu 14.03.2019r. została przeprowadzona przezWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu kontrola problemowa pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Kontrolą objęto okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
  3. W dniu 10.05.2019r.Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy prowadził  w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę problemową  wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej.
  4. Od dnia 13.05.2019r.Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzi kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej, której funkcję pełni Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy ul. Jagiellońskiej 61 w  Bydgoszczy.
  5. Od dnia 20.05.2019r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę realizacji projektu nr RPKP.10.02.03-04-0003/16 „Czas na staż”.
  6. W dniach 27-30.05.2019r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.08.04.03-04-0006/17, pt. „Bydgoskie Żłobki Plus”.
  7. Od dnia 10.06.2019r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę realizacji projektu nr RPKP.10.01.03-04-0001/18, pt. „Akcja-kwalifikacja 2”.
  8. Od dnia 24.06.2019r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę realizacji projektu nr RPKP.04.06.02-04-003/17, pt. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy”. 

               
 

 

 Pokaż metkę

Informację wytworzył: Sławomir Bodak, Koordynator Zespołu Kontroli
Podmiot publikujący: Zespół Kontroli
Opublikował: Urszula Lewandowska
Zatwierdził: Koordynator Zaspołu Kontroli

Data wytworzenia: 2007-01-18
Data publikacji: 2007-01-18
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-07-05

Liczba zmian: 131
Liczba odsłon: 18304

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta