Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

2015

Wykaz kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach w 2015r.

Kontrola w Szkołach prowadzonych przez Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego ul. Św. Jana Bosko 1 w Pile(siedziba szkół: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Salezjańska 1 w Bydgoszczy; Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy im. Dominika Savio, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy im. Św. Jana Bosko, ul. Pod Reglami 1 w Bydgoszczy)- przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 15.01.2015r. do dnia 27.02.2015r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2013 i 2014.
Wynik kontrolizałącznik 1
 

Kontrola w Szkołach prowadzonych przez Edukację Dorosłych „ALBERT”  Sp. z o. o. przy ul. Rumińskiego 6  w Bydgoszczy -  przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 8.04.2015 r. do 7.05.2015 r.  w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz w latach 2013 i 2014.

Wystąpienie pokontrolne  –  załącznik nr 1 - Albert

Wynik kontroli  – załącznik nr 2 - Albert

Kontrola w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Bydgoszczy przy ul. Jaworowej 5- przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy od dnia 05.02.2015r. do 31.03.2015r. i od 02.06.2015r. do 03.07.2015r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2013 i 2014 (dotacje dla Niepublicznego Przedszkola im. Marii Montessori Nr I przy ul. Jaworowej 5 w Bydgoszczy i  Niepublicznego Przedszkola im. Marii Montessori nr II przy ul. Gdańskiej 76 w Bydgoszczy  udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz dotacje dla Centrum Edukacyjno - Wychowawczego "OGNISKO" na realizację zadania w zakresie wspierania zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego). 

Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 1 - TPD

Wynik kontroli - załącznik nr 2 - TPD

Kontrola w Uczniowskim Klubie Sportowym „Kopernik” przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy -przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 30.03.2015 r. do 15.05.2015 r. w zakresie prawidłowości wykonania zadań publicznych pod nazwą „Szkolenie sportowe seniorów” i „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” w latach 2011 - 2014.

Wystąpienie pokontrolne - Załacznik nr 1

Wynik kontroli - Załącznik nr 2

Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkolandia”w Bydgoszczy przy ul. Igrzyskowej 8- przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 07.04.2015r. do 08.05.2015r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2013 i 2014. 

          Wystąpienie pokontrolne - załącznik 1

          Wynik kontroli - załącznik nr 2 

 

 

 

Kontrola w Młodzieżowym Klubie Sportowym „EMDEK” w Bydgoszczy, przy ul. Leszczyńskiego 42 -przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach 26.05.2015r. do 19.06.2015r. w zakresie prawidłowości  wykonania zadań publicznych pod nazwą „Szkolenie sportowe seniorów - kolarstwo” i „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - kolarstwo” w latach 2013 i 2014.

 

Wynik kontroli - załącznik nr 1 - EMDEK

 

Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” w Bydgoszczy, przy ul. Grunwaldzkiej 123a- prowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 7.07.2015r. do 5.08.2015r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2013 i 2014.

 

 

Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 1 - Motylek  

Wynik kontroli - załącznik nr 2 - Motylek  

Kontrola w Klubie Sportowym „ROMET” w Bydgoszczy przy ul. Smoleńskiej 136 -przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach   28.05.2015r. do 22.06.2015r. w zakresie prawidłowość wykonania zadań publicznych pod nazwą  „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie” w latach 2013 – 2014.

Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 1 Romet

Wynik kontroli - załącznik nr 1 - Romet

 

 

Kontrola w Niepublicznym Przedszkolu „ENSINO”w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 7a- prowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 14.07.2015r. do 14.08.2015r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2013 i 2014.

 

Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 1 Ensino

wynik kontroli - załącznik nr 2 - Ensino

 

Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „ELF”  prowadzonym przez p. Grażynę Szymańską, p. Michała Kubickiego s. c., przy ul. Gawędy 4 w Bydgoszczy – przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 10.09.2015 r. do 16.10.2015 r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2013 i 2014.

 

Wynik kontroli - załącznik nr 1 - ELF

 

 

Kontrola w Szkołach prowadzonych  przez „AKADEMIĘ ZDROWIA” – p. Izabelę Łajs przy ul. M. C. Skłodowskiej 26 w Bydgoszczy - przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 10.09.2015r. do 16.10.2015r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz w latach 2013 i 2014.

Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 1 - Akademia Zdrowia  

Wynik kontroli  – załącznik nr 2 - Akademia Zdrowia

Kontrola w szkołach: 
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” w Bydgoszczy, 
- Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „Pascal” w Bydgoszczy,
prowadzonych przez Grupę PASCAL Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/90
, przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
w dniach od 30.10.2015r. do 29.01.2016r. w zakresie prawidłowości podawania liczby uczniów, na których Organ dotujący przekazywał w okresie od 2013r. – do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kontroli w 2015r. dotacje oświatowe oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w latach 2013 – 2014.

Wynik kontroli - załącznik nr 1 - Pascal


Kontrola w Przedszkolu Dzieciątka Jezus w Bydgoszczy, prowadzonym przez Parafię św. Urszuli Ledóchowskiej przy ul. Ornej 6, przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 02.11.2015r. do 9.02.2016r. (z przerwą w dniach od 18.01.2016r. do 26.01.2016r.) w zakresie prawidłowości podawania liczby uczniów, na których Organ dotujący przekazywał w okresie od 2013r. – do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kontroli w 2015r. dotacje oświatowe oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w latach 2013 – 2014.

Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 1 - Przedszkole Dzieciątka Jezus

Wynik kontroli - załącznik nr 2 - Przedszkole Dzieciątka Jezus 


Kontrola w szkołach: 
- Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych „Przyszłość” w Bydgoszczy, 
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Przyszłość” w Bydgoszczy, 
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Przyszłość” w Bydgoszczy,
prowadzonych przez  p. Dariusza  Nowowiejskiego przy  ul. Wojska Polskiego 46A
, przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 21 listopada 2015r. do 15 grudnia 2015r. w zakresie frekwencji słuchaczy w ww. szkołach w 2015r. oraz prawidłowości podawania liczby słuchaczy, na których Organ dotujący przekazywał w 2015r. dotacje oświatowe.


Kontrola w Kujawsko – Pomorskich Szkołach NEKS w Bydgoszczy:
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 2  w Bydgoszczy, 
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bydgoszczy, 
- Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Bydgoszczy,
prowadzonych przez p. Krzysztofa Słomkowskiego przy  ul. Kruszwickiej 2 w Bydgoszczy
, przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach
w dniach od 21 listopada 2015r. do 15 grudnia 2015r. w zakresie frekwencji słuchaczy w ww. szkołach w 2015r. oraz prawidłowości podawania liczby słuchaczy, na których Organ dotujący przekazywał w 2015r. dotacje oświatowe.

Wynik kontroli - załącznik nr 1 - NEKS


Kontrola w szkołach:
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” w Bydgoszczy,
- Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „Pascal” w Bydgoszczy,
prowadzonych przez Grupę PASCAL Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/90
, przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
w dniach od 21 listopada 2015r. do 15 grudnia 2015r. w zakresie frekwencji słuchaczy w ww. szkołach w 2015r. oraz prawidłowości podawania liczby słuchaczy, na których Organ dotujący przekazywał w 2015r. dotacje oświatowe.

Wynik kontroli - załącznik nr 1 - "Pascal"


Kontrola w szkołach:
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bydgoszczy,
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Bydgoszczy,
- Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Bydgoszczy,

prowadzonych przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 278, przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 21 listopada 2015r. do 31 stycznia 2016r. w zakresie frekwencji słuchaczy w ww. szkołach w 2015r. oraz prawidłowości podawania liczby słuchaczy, na których Organ dotujący przekazywał w 2015r. dotacje oświatowe.

 Wynik kontroli - Załącznik nr 1 - "Żak"


 

  Pokaż metkę

Informację wytworzył: Adrianna Sudomirska, Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli
Podmiot publikujący: Zespół Audytu i Kontroli
Opublikował: Urszula Lewandowska
Zatwierdził: Dyrektor Zespołu Audytu i Kontroli

Data wytworzenia: 2015-01-30
Data publikacji: 2014-02-24
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2016-08-26

Liczba zmian: 30
Liczba odsłon: 5597

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta