Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

2013

Wykaz kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach w 2013r.

 1. Kontrola w Zespole Szkół Nr 14 przy ul. Kcyńskiej 49 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 14.01.2013r. do dnia 05.02.2013r.  w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 1
   
   
   

 2. Kontrola w Zespole Szkół Chemicznych przy ul. I. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 15.01.2013r. do dnia 29.01.2013r.  w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 2

 3. Kontrola w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” przy ul. Przodowników Pracy 12  w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 15.01.2013r. do dnia 29.01.2013r., w dniu 31.01.2013r. i od 01.02.2013r. do 06.02.2013r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 5

 4. Kontrola w Przedszkolu Nr 20 przy ul. K. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 15.01.2013r. do dnia 29.01.2013r.  i od 31.01.2013r. do 06.02.2013r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 3
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 4

 5. Kontrola w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Ks. St. Konarskiego 5 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 28.01.2013r. do dnia 30.01.2013r.  i od 01.02.2013r. do 13.02.2013r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 6
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 7

 6. Kontrola w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych  przy ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 06.02.2013r. do dnia 26.02.2013r.  w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 8

 7. Kontrola w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 12.02.2013r. do dnia 13.02.2013r.  i od 15.02.2013r. do 12.03.2013r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 9

 8. Kontrola w Gimnazjum Nr 23 przy ul. T.Czackiego 8 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 25.02.2013r. do dnia 12.03.2013r.  w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 10
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 11

 9. Kontrola w Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli, a następnie Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 25.02.2013r. do dnia 29.03.2013r.  w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010-2012.
  Wynik kontroli – załącznik 19
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 20

 10. Kontrola w Przedszkolu Nr 49 przy ul. Adama Grzymały Siedleckiego 15 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 04.03.2013r. do dnia 19.03.2013r.  w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 12

 11. Kontrola w Przedszkolu Nr 11 przy A.Chołoniewskiego 9 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 05.03.2013r. do dnia 20.03.2013r.  w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 13
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 14

 12. Kontrola w Stowarzyszeniu Artystycznym „Mózg” z siedzibą w Bydgoszczy  przy ul. Gdańskiej 10  - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 15.03.2013r. do dnia 28.03.2013r.w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w roku 2012.
  Wynik kontroli – załącznik 34

  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 35

 13. Kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy Placu Wolności 9 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 21.03.2013r. do dnia 29.03.2013r. oraz od dnia 03.04.2013r. do dnia 09.04.2013r.  w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 21

 14. Kontrola w Stowarzyszeniu Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” z siedzibą w Bydgoszczy  przy ul. Jagiellońskiej 27  - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 28.03.2013r. do dnia 11.04.2013r.  w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w roku 2012.
  Wynik kontroli załącznik 15

 15. Kontrola w Fundacji „GAUDEAMUS” z siedzibą w Bydgoszczy  przy ul. Garbary 2  - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 28.03.2013r. do dnia 11.04.2013r.   w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w roku 2012.
  Wynik kontroli załącznik 16

 16. Kontrola w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 17.04.2013r. do dnia 30.04.2013r. i od 06.05.2013r. do 07.05.2013r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w roku 2012.
  Wynik kontroli – załącznik 17

  Wnioski i zalecenia pokontrolne – załącznik 18

 17. Kontrola w Prywatnych Szkołach „Przyszłość” prowadzonych przez Pana Mariusza Nowowiejskiego, ul. Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 22.04.2013r. do dnia 13.09.2013r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010-2013 (I kwartał).
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 37                                                                                                                                            
  Wynik kontroli - załącznik 40  

 18. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „ZASIEDMIOGÓROGRÓD” przy ul. Rozłogi 68 w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 13.05.2013r. do dnia 31.12.2013r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2011-2012.
  Wynik kontroli – załącznik 38
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 39

 19. Kontrola w Zespole Szkół Nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 11   - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 16.05.2013r. do dnia 29.05.2013r. i od 03.06.2013r. do 04.06.2013r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 22
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 23

 20. Kontrola w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E.Warmińskiego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19  - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 27.05.2013r. do dnia 15.11.2013r. w zakresie zgodności działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa i gospodarki finansowej dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2009 – 2012, w szczególności prawidłowości przyznawania indywidualnych pożyczek i zapomóg oraz spłat udzielonych pożyczek.
  Wynik kontroli – załącznik 33
  Wystąpienie pokontrolne - załącznik 41

 21. Kontrola w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E.Warmińskiego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19   - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli oraz Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 23.07.2013r. do dnia 13.12.2013r.  w zakresie realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych:
  1) „Przebudowa pionu ginekologiczno – położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego”,
  2) „Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy”,
  3) postępowanie „O udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu RTG do kardioangiografii cyfrowej wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń”,
  4) „Termomodernizacja budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E.Warmińskiego w Bydgoszczy budynek główny, budynek apteki, łączniki, portiernia, budynek kuchni, ogólna izba przyjęć”,
  a także  kontrola wybranych remontów w latach 2006 – 2012.
  Wynik kontroli – załącznik 31
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 32

 22. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „SMERFUŚ” w Bydgoszczy przy ul. Kruszyńskiej 16   - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 05.08.2013r. do 10.09.2013r. (z przerwą w dniach 12.08.2013r.-16.08.2013r.) w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010-2013 (Ipółrocze).
  Wynik kontroli – załącznik 28

 23. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „Fantazja” w Bydgoszczy przy ul.Bortnowskiego 4E   - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 06.08.2013r. do dnia 23.08.2013r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2012-2013 (I półrocze).
  Wynik kontroli – załącznik 24

 24. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „ŹRÓDEŁKO” w Bydgoszczy przy ul. Darłowskiej 7  - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 30.08.2013r. do dnia 18.09.2013r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2011-2013 (I półrocze).
  Wynik kontroli – załącznik 25

 25. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „Sezamkowe” w Bydgoszczy przy ul. Modrakowej 83  - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 23.09.2013r. do dnia 17.10.2013r. (z przerwą w dniach: 25.09.2013r.-26.09.2013r. i 09.10.2013r. – 10.10.2013r.) w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2012-2013 (I półrocze).
  Wynik kontroli załącznik 29
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 30

 26. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „PROMYCZEK” przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Bydgoszczy- przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 07.10.2013r. do dnia  24.10.2013 r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2011-2013 (do 30.09.2013r.).
  Wynik kontroli – załącznik 26

 27. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „PRZEDSZKOLNA CHATKA” przy ul. A.Grzymały Siedleckiego 12  w Bydgoszczy - przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie od dnia 12.11.2013r. do dnia 29.11.2013r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2011-2013 (do 30.09.2013r.).
  Wynik kontroli załącznik 27Pokaż metkę

Informację wytworzył: Sławomir Bodak, Koordynator Zespołu Kontroli
Podmiot publikujący: Zespół Audytu i Kontroli
Opublikował: Urszula Lewandowska
Zatwierdził: Dyrektor Zespołu Audytu i Kontroli

Data wytworzenia: 2013-01-22
Data publikacji: 2013-01-22
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-04-15

Liczba zmian: 26
Liczba odsłon: 8768

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta