Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

2012

Wykaz kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach w 2012r.

 1. Kontrola w Gimnazjum Nr 16 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 10.01.2012r. do dnia 26.01.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 6
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 7
   
   

 2. Kontrola w Zespole Szkół Nr 32 w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 10.01.2012r. do dnia 26.01.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 1

 3. Kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 10.01.2012r. do dnia 26.01.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 2

 4. Kontrola w Zespole Szkół Nr 1 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 11.01.2012r. do dnia 31.01.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 11
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 12

 5. Kontrola w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 17.01.2012r. do dnia 03.02.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 4
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 5

 6. Kontrola w Przedszkolu Nr 39 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 19.01.2012r. do dnia 02.02.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 3

 7. Kontrola w Przedszkolu Nr 18 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 25.01.2012r. do dnia 07.02.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 13
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 14

 8. Kontrola w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 02.02.2012r. do dnia 07.02.2012r. i od dnia 10.02.2012r. do dnia 28.02.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli załącznik 8

 9. Kontrola w Zespole Szkół Nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 02.02.2012r. do dnia 16.02.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 15
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 16

 10. Kontrola w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 15.02.2012r. do dnia 30.03.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem lat 2010 i 2011.
  Wynik kontroli – załącznik 46

  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 47

 11. Kontrola w Zespole Szkół Nr 35 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 21.02.2012r. do dnia 09.03.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 10

 12. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 9 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 21.02.2012r. do dnia 02.03.2012r. i od dnia 12.03.2012r. do dnia 13.03.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 17

 13. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „IGUŚ” w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Kontroli od dnia 21.02.2012r. do dnia 01.03.2012r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010 i 2011.
  Wynik kontroli załącznik 9

 14. Kontrola w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 21.02.2012r. do dnia 29.02.2012r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010 i 2011.
  Wynik kontroli – załącznik 18

 15. Kontrola w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 22.02.2012r. do dnia 14.03.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 19
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 20

 16. Kontrola w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 12.03.2012r. do dnia 29.03.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 21

 17. Kontrola w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 12.03.2012r. do dnia 29.03.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 22

 18. Kontrola w Zespole Szkół Nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 13.03.2012r. do dnia 29.03.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 24

 19. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 43 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 13.03.2012r. do dnia 29.03.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 25

 20. Kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 13.03.2012r. do dnia 03.04.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 26
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 27

 21. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „Misiolandia” w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 15.03.2012r. do dnia 21.03.2012r.  i od dnia 10.04.2012 do dnia 13.04.2012 w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010 i 2011.
  Wynik kontroli – załącznik 23

 22. Kontrola w Zespole Szkół Nr 29 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 02.04.2012r. do dnia 12.04.2012r. i od dnia 18.04.2012r. do dnia 11.05.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 38
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 39

 23. Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku „Jesień Życia” w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 12.04.2012r. do dnia 13.04.2012r. i od dnia 18.04.2012r. do dnia 30.04.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 33

 24. Kontrola w Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 11.04.2012r. do dnia 26.04.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 28

 25. Kontrola w Zespole Szkół Nr 4 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 12.04.2012r. do dnia 25.04.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 29
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 30

 26. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 56 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 13.04.2012r. do dnia 27.04.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 31

 27. Kontrola w Przedszkolu Nr 43 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 19.04.2012r. do dnia 04.05.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 32

 28. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 08.05.2012r. do dnia 01.06.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 34

 29. Kontrola w Zespole Szkół Medycznych w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 09.05.2012r. do dnia 24.05.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 35

 30. Kontrola w Zespole Szkół Nr 27 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 09.05.2012r. do dnia 30.05.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 40
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 41

 31. Kontrola w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 14.05.2012r. do dnia 29.05.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 36
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 37

 32. Kontrola w Zespole Szkół Nr 12 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 28.05.2012r. do dnia 06.06.2012r. i od dnia 18.06.2012r. do 22.06.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 48
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 49

 33. Kontrola w Zespole Szkół Nr 18 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 28.05.2012r. do dnia 21.06.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 42

  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 43

 34. Kontrola w Zespole Szkół Nr 25 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 04.06.2012r. do dnia 22.06.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 44

 35. Kontrola w Przedszkolu Nr 34 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 11.06.2012r. do dnia 26.06.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 50

 36. Kontrola w Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 11.06.2012r. do dnia 26.06.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 45

 37. Kontrola w Gimnazjum Nr 9 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 12.06.2012r. do dnia 29.06.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 51

 38. Kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 05.07.2012r. do dnia 24.07.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 52

 39. Kontrola w Bursie Nr 2 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 05.07.2012r. do dnia 24.07.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 53

 40. Kontrola w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bydgoszczy w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 09.07.2012r. do dnia 25.07.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 60
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 61

 41. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 14 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 11.07.2012r. do dnia 26.07.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 54

 42. Kontrola w Niepublicznym Technikum Usług Fryzjerskich Nr 1 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 11.07.2012r. do dnia 26.07.2012r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010 – 2012.
  Wynik kontroli – załącznik 55

 43. Kontrola w Zespole Szkół Nr 6 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 24.07.2012r. do dnia 10.08.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 56
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 57

 44. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 10 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 30.07.2012r. do dnia 14.08.2012r. i od dnia 20.08.2012r. do dnia 23.08.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 62
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 63

 45. Kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 31.07.2012r. do dnia 16.08.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 58
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 59

 46. Kontrola w Zespole Szkół Nr 26 w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 20.08.2012r. do dnia 06.09.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 68
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 69

 47. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 46 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 21.08.2012r. do dnia 05.09.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 64
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 65

 48. Kontrola w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 28.08.2012r. do dnia 11.09.2012r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2011 i 2012.
  Wynik kontroli – załącznik 70

 49. Kontrola w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 28.08.2012r. do dnia 18.09.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 66

 50. Kontrola w Przedszkolu Nr 66 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 03.09.2012r. do dnia 18.09.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 67

 51. Kontrola w Przedszkolu Nr 22 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 04.09.2012r. do dnia 17.09.2012r. oraz w dniu 02.10.2012r. i od 09.10.2012r. do 11.10.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 71

 52. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 06.09.2012r. do dnia 20.09.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki dotyczącej prowadzenia basenu przyszkolnego  ze szczególnym uwzględnieniem 2011 r. i I półrocza 2012r.
  Wynik kontroli – załącznik 81

 53. Kontrola w Liceum Ogólnokształcącym „COSINUS” w Bydgoszczy, Uzupełniającym  Liceum Ogólnokształcącym „COSINUS” w Bydgoszczy, Policealnej Szkole „COSINUS” w Bydgoszczy, dla których organem prowadzącym jest COSINUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 13 - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia  18.09.2012r. do dnia 02.10.2012r. oraz w dniu 05.10.2012r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2009 – 2012.
  Wynik kontroli – załącznik 73

 54. Kontrola w Przedszkolu Nr 61 Integracyjnym w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 18.09.2012r. do dnia 05.10.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 72

 55. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 25.09.2012r. do dnia 12.10.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 74

  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 75

 56. Kontrola w Przedszkolu Nr 80 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 25.09.2012r. do 30.09.2012r., od 08.10.2012r. do 12.10.2012r. i od 17.10.2012r. do 19.10.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 82
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 83

 57. Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych Somatycznie „Promień Życia” w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 26.09.2012r. do dnia 16.10.2012r., w dniu 19.10.2012r. oraz w dniach od 07.11.2012r. do 13.11.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 84
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 85

 58. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 01.10.2012r. do dnia 02.10.2012r.  i od 05.10.2013r. do 18.10.2013r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 99
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 100

 59. Kontrola w Zespole Szkół Nr 7 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 11.10.2012r. do dnia 30.10.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 76

 60. Kontrola w Zespole Szkół Nr 19 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 16.10.2012r. do dnia 22.11.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 88

 61. Kontrola w Przedszkolu Nr 19 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 17.10.2012r. do dnia 02.11.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 86
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 87

 62. Kontrola w Szkole Podstawowej Nr 58 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 17.10.2012r. do dnia 07.11.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 78

 63. Kontrola w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 17.10.2012r. do dnia 26.10.2012r. oraz od 27.11.2012r. do 12.12.2012r.  w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 89

 64. Kontrola w Zespole Szkół Nr 24 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 17.10.2012r. do dnia 08.11.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 77

 65. Kontrola w Gimnazjum Nr 20 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 23.10.2012r. do dnia 26.10.2012r. i od 02.11.2012r. do 14.11.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 90

 66. Kontrola w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 29.10.2012r. do dnia 21.11.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 94
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 95

 67. Kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 06.11.2012r. do dnia 21.11.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 79

 68. Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Słoneczko” w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 08.11.2012r. do dnia 23.11.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 80

 69. Kontrola w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 16.11.2012r. do dnia 14.12.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 91

 70. Kontrola w Gimnazjum Nr 27 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 20.11.2012r. do dnia 05.12.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 92

 71. Kontrola w Przedszkolu Nr 33 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 20.11.2012r. do 04.12.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 101

 72. Kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 20.11.2012r. do 03.12.2012r. i od 07.12.2012r. do 14.12.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 96
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 97

 73. Kontrola w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 21.11.2012r. do dnia 28.11.2012r. oraz od dnia 04.12.2012r. do dnia 19.12.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 98

 74. Kontrola w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 04.12.2012r. do dnia 07.12.2012r.  i 12.12.2012r. do 21.12.2012r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 93

 75. Kontrola w Zespole Szkół Nr 20  w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 11.12.2012r. do dnia 24.12.2012r.  i od 07.01.2013r. do 18.01.2013r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.
  Wynik kontroli – załącznik 102
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 103
   
                   
                     
    Pokaż metkę

Informację wytworzył: Sławomir Bodak, Koordynator Zespołu Kontroli
Podmiot publikujący: Zespół Kontroli
Opublikował: Urszula Lewandowska
Zatwierdził: Koordynator Zaspołu Kontroli

Data wytworzenia: 2011-12-17
Data publikacji: 2011-12-20
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2013-04-30

Liczba zmian: 36
Liczba odsłon: 11212

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta