Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

2011

Wykaz kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach za 2011r.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych)

wniosek

 

 

 1. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „SKRZAT”przy  ul. Wiosny Ludów 10 w Bydgoszczy-przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia  25.08.2011r. do dnia 02.09.2011r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010 i 2011. Protokół z kontroli podpisano w dniu 16.09.2011r. Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych.

 2. Kontrola w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E.Warmińskiegoprzy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy   - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 18.10.2011r. do dnia 05.12.2011r. w zakresie oceny działalności, gospodarki finansowej oraz prawidłowości gospodarowania mieniem w latach 2009, 2010 i I półroczu 2011 oraz oceny prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji w latach 2007-2010.  Protokół z kontroli przekazano do podpisania w dniu 05.01.2012r. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne.
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 1

 3. Kontrola w Przedszkolu Nr 1 Społecznego Towarzystwa Edukacji  Przedszkolnej   STEPprzy ul. Bohaterów Westerplatte 4 w Bydgoszczy-przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia  20.09.2011r. do dnia 27.09.2011r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010 i 2011. Protokół z kontroli podpisano w dniu 27.09.2011r. Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych.

 4. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „Jagódka” przy ul. Lelewela 15 w Bydgoszczy -przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia  18.10.2011r. do dnia 26.10.2011r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010 i 2011. Protokół z kontroli podpisano w dniu 02.11.2011r. Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych.

 5. Kontrola w Teatrze Polskim im. H. Konieczki przy Al. Adama Mickiewicza 2 w Bydgoszczy  - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 18.10.2011r. do dnia 25.11.2011r. w zakresie oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem lat 2009, 2010 i2011 oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.  Protokół z kontroli podpisano w dniu  23.12.2011r. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne.
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 2
   

 6. Kontrola w Budowlanym Klubie Sportowym  przy ul. Żupy 2w Bydgoszczy (adres biura: ul. Gdańska 163) - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 07.11.2011r. do dnia 02.12.2011r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji na szkolenie dzieci i młodzieży w latach 2010 i 2011.  Protokół z kontroli podpisano w dniu  19.12.2011r. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne.
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 3
   

 7. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „Krasnal” przy ul. Mazowieckiej 22wBydgoszczy - przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia  7.11.2011r. do dnia 17.11.2011r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010 i 2011. Protokół z kontroli podpisano w dniu 22.11.2011r. Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych.

 8. Kontrola w Gimnazjum Nr 24 przy ul. Tadeusza Kościuszki 37a w Bydgoszczy -przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 23.11.2011r. do dnia 29.11.2011r. w zakresie oceny działalności, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2010 i 2011r. Protokół z kontroli podpisano w dniu 19.12.2011r. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne.
  Wystąpienie pokontrolne – załącznik 4
   

 9. Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” przy ul. Szczęśliwej 7w Bydgoszczy- przeprowadzona przez Zespół Kontroli w okresie od dnia 20.11.2011r. do dnia 28.12.2011r. w zakresie udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2010 i 2011. Protokół z kontroli podpisano w dniu 29.12.2011r. Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych. 

 

 Pokaż metkę

Informację wytworzył: Sławomir Bodak - Koordynator Zespołu Kontroli
Podmiot publikujący: Zespół Kontroli
Opublikował: Urszula Lewandowska
Zatwierdził: Koordynator Zespołu Kontroli

Data wytworzenia: 2012-02-27
Data publikacji: 2012-03-02
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2012-03-21

Liczba zmian: 12
Liczba odsłon: 4046

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta