Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Wykonanie Budżetu za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 275/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 275/11: sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2010 rok
Dane ogólne z wykonania budżetu za 2010 rok

Realizacja dochodów ogółem w działach za 2010 rok

Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2010 rok

Planowane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za 2010 rok wg działów i źródeł

Wykonane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za 2010 rok wg działów i źródeł

Dochody Skarbu Państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych za 2010 rok

Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach w 2010 roku

Realizacja wydatków Miasta Bydgoszczy ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za 2010 rok

Realizacja wydatków na zadania zlecone w 2010 roku (dotacja oraz dofinansowanie)

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2010 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w 2010 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w 2010 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku

Realizacja wydatków majątkowych w 2010 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycyjnych wg stanu na 31 grudnia 2010 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wg stanu na 31 grudnia 2010 roku

Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 roku w jednostkach budżetowych

Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za 2010 rok

Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za 2010 rok

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2010 rok

Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok

Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków finansowych z tych opłat za 2010 rok

Sprawozdanie dotyczące dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie należności będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy w 2010 roku

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności

Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2010 rok

Wykaz jednostek budżetowych, przy których w 2010 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych

Część opisowa
Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Przychody i rozchody

Zakłady budżetowe

Gospodarstwa pomocnicze

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Fundusze celowe

Podsumowanie

Realizacja inwestycji przez spółki komunalne

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 275/11: informacja o stanie mienia komunalnego

Załączniki

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Prezydent Miasta Bydgoszczy
Podmiot publikujący: Zespół Obsługi Mediów i Informacji Publicznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Rzecznik Prasowy

Data wytworzenia: 2010-03-30
Data publikacji: 2011-04-07
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-11-05

Liczba zmian: 14
Liczba odsłon: 4997

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta