Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Budżet Miasta Bydgoszczy na 2012 rok

Uchwała Nr XX/358/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok

Tabela Nr 1
Dane ogólne budżetu miasta na 2012 rok

Tabela Nr 2 
 Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2012 według źródeł ich powstania

Tabela Nr 3 
 Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2012 według działów i źródeł

Tabela Nr 4 
 Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 5 
 Zestawienie przychodów i rozchodów na 2012 rok

Tabela Nr 6
Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012 rok

Tabela Nr 7
Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowych z tych opłat w 2012 roku

Tabela Nr 8
Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2012 rok

Tabela Nr 9
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok

Tabela Nr 10
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2012 rok

Tabela Nr 11
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok

Tabela Nr 12
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Tabela Nr 13
Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2012 rok

Tabela Nr 14
Plan inwestycyjny na 2012 rok

Załącznik Nr 1
Dotacje z budżetu Miasta na 2012 rok

Załącznik Nr 2
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2012 rok

Załącznik Nr 3
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2012 rok

Załącznik Nr 4
Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 4a
Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 5
Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok

Objaśnienia do Tabel Nr 2 i  Nr 3 (Dochody)


Objaśnienia do Tabeli Nr 4 (Wydatki)


Objaśnienia do Załącznika Nr 4 (Samorządowe zakłady budżetowe)


Objaśnienia do Załącznika Nr 5 (Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych)
 Załączniki

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Rada Miasta Bydgoszczy
Podmiot publikujący: Zespół Obsługi Mediów i Informacji Publicznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Rzecznik Prasowy

Data wytworzenia: 2011-12-29
Data publikacji: 2012-01-12
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-11-05

Liczba zmian: 7
Liczba odsłon: 5112

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta