Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy

ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz 
tel./fax: (52) 348 61 74  
e-mail: cis@cis.bydgoszcz.pl 
strona internetowa: www.cis.bydgoszcz.pl
BIP: www.bip.cis.bydgoszcz.pl


Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

ul. Ludwikowo 3, 85-930 Bydgoszcz 
tel. (52) 585 98 98
fax: (52) 585 98 95
e-mail: zazniepel@wp.pl 
strona internetowa: www.zazdrukbydgoszcz.eu
BIP: www.e-bip.org.pl/zazbydgoszcz/