Poniżej zamieszczamy wnioski do wykorzystania w sprawach podatków i opłat lokalnych takich jak wydanie zaświadczenia, zwrot / zarachowanie nadpłaty podatku, stwierdzenie nadpłaty podatku oraz zwrot / stwierdzenie nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej.