Kontrola w Niepublicznym Przedszkolu „Promyczek” w Bydgoszczy przy ul. Komuny Paryskiej 9, prowadzonym przez Panią Gabinecką Irenę, Pana Gabineckiego Roberta s.c., w zakresie prawidłowości podawania liczby uczniów do systemu ODPN, na których Organ dotujący przekazywał w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. dotacje oświatowe oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wystąpienie pokontrolne
Załacznik nr 2 - Wynik kontroli