Podstawa prawna: art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz.1485) 

Dane teleadresowa: 
Urząd Miasta Bydgoszczy 
Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
ul. Grudziądzka 9-15 
85-130 Bydgoszcz
tel. (52) 58 59 888 
e-mail: bczk@um.bydgoszcz.pl

 

Formularz zgłoszenia zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym

 

Wykaz zgromadzeń publicznych zgłoszonych w trybie uproszczonym

Lp. Data zgłoszenia zgromadzenia Organizator zgromadzenia Termin zgromadzenia Miejsce zgromadzenia Opublikował Uwagi
96 2022-12-28, 17:34 Osoba fizyczna 2023-01-07, 11:00 - 12:00

Kościół (Garnizonowy) Parafii Wojskowej ul. Bernardyńska 2, przejście rondo Bernardyńskie,  Bernardyńska, Jagiellońska (od strony hotelu Inn Holiday), Jagiellońska od ronda Jagiellonów do Mostowej, Mostowa, Stary Rynek, Farna 2 Katedra Bydgoska.

Dyżurny BCZK  

 

 Załączniki:

Formularz zgłoszenia zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym
Zgromadzenia - 2018
Zgromadzenia - 2019
Zgromadzenia - 2020
Zgromadzenia - 2021
Zgromadzenia - 2022