Podstawa prawna: art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz.1485) 

Dane teleadresowa: 
Urząd Miasta Bydgoszczy 
Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
ul. Grudziądzka 9-15 
85-130 Bydgoszcz
tel. (52) 58 59 888 
e-mail: bczk@um.bydgoszcz.pl

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 26 ust. 1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. organizowanie lub udział w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jest możliwe z zastrzeżeniem, że: 

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100,

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Uczestnicy zgromadzenia (zgodnie z § 26 ust. 3) są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust.1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić organowi gminy opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w gminie. Opinia ta jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych właściwych organów oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z ust. 3 § 26 ww. rozporządzenia oraz o treści opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 
Stosownie do § 26a do limitu 100 osób uczestniczących w zgromadzeniu, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”.

 

Formularz zgłoszenia zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym

 

Wykaz zgromadzeń publicznych zgłoszonych w trybie uproszczonym

Lp. Data zgłoszenia zgromadzenia Organizator zgromadzenia Termin zgromadzenia Miejsce zgromadzenia Opublikował
1

2022-01-07, 14:26

Osoba fizyczna

2022-02-05, 9:00 - 10:00

Parafia św.Wincentego á Paulo (Bazylika) -  Sieńki -
Ogińskiego - Jagiellońska - Piotrowskiego - zakończenie Bazylika

Dyżurny BCZK
2

2022-01-08, 22:53

Osoba fizyczna

2022-01-14, 18:00 - 19:00

plac przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego

Dyżurny BCZK
3

2022-01-13, 20:38

Osoba fizyczna

2022-01-30, 14:00 - 16:00

ul. Mostowa

Dyżurny BCZK
4

2022-01-17, 11:00

Osoba fizyczna

2022-01-29, 16:00 - 19:00

Stary Rynek

Dyżurny BCZK
5

2022-01-25, 11:30

Osoba fizyczna

2022-02-05, 14:00 - 15:00

ul. Ogrody 18
Kościół Matki Bożej Fatimskiej - Ku Wiatrakom, Wojska Polskiego, Siedleckiego, Staffa, Ogrody 18

Dyżurny BCZK
6

2022-01-29, 10:05

Osoba fizyczna

2022-02-05, 12:30 - 13:30

plac Wolności, w pobliżu pomnika i kościoła

Dyżurny BCZK
7

2022-02-01, 11:00

Osoba fizyczna

2022-02-09, 8:00 - 2022-02-10, 8:00

Jagiellońska 3

Dyżurny BCZK
8

2022-02-09, 19:29

Osoba fizyczna

2022-02-14, 16:30 - 18:00

chodnik ul. Mostowa
(przy amfiteatrze obok spichrzy)

Dyżurny BCZK
9

2022-02-14, 7:50

Osoba fizyczna

2022-02-19, 16:00 - 19:00

Stary Rynek

Dyżurny BCZK
10

2022-02-15, 0:15

Osoba fizyczna

2022-02-20, 12:00 - 13:00

Most Jerzego Sulimy-Kamińskiego

Dyżurny BCZK
11 2022-02-17, 14:07 Osoba fizyczna 2022-03-05, 12:30 - 13:30

plac Wolności, w pobliżu pomnika i kościoła

Dyżurny BCZK
12 2022-02-18, 13:20 Osoba fizyczna 2022-03-19, 12:00 - 13:00

Stary Rynek

Dyżurny BCZK

 

 Załączniki:

Formularz zgłoszenia zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym
Zgromadzenia - 2018
Zgromadzenia - 2019
Zgromadzenia - 2020
Zgromadzenia - 2021