Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych
tel. (52) 58 58 087 
e-mail: znalezione@um.bydgoszcz.pl

Poniedziałek: 
8:00 - 15:30 
Wtorek:
8:00 - 17:30 
Środa:          
8:00 - 15:30 
Czwartek:
8:00 - 15:30 
Piątek: 
8:00 - 13:30

 Załączniki:

WEZWANIE-WYKAZ RZECZY ZNALEZIONYCH 2021
WEZWANIE-WYKAZ RZECZY ZNALEZIONYCH - 2022