Podstawa prawna:
art. 7 ust.3, art. 9 ust. 5 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 631)

Dane teleadresowe:
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz
tel./fax: 52 58-58-357
e-mail: wso@um.bydgoszcz.pl

Druk formularza zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym wniesiony w trybie art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy Prawo o zgromadzeniach - dotyczy m.in. zgromadzeń, które będą powodować utrudnienia w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.


KOMUNIKAT

Zgodnie z § 26 ust. 1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021r. organizowanie lub udział w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jest możliwe z zastrzeżeniem, że:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100,

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Do dnia 17 grudnia 2021 r. uczestnicy zgromadzenia (zgodnie z § 26 ust. 3) są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić organowi gminy opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w gminie. Opinia ta jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych właściwych organów oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z ust. 3 § 26 ww. rozporządzenia oraz o treści opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2018

Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2019

Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2020

 

Zgromadzenia zgłoszone od dnia 25.11.2021 r.

 

lp. Zgłoszenie Organizator Termin Miejsce Cel
1. 2021-06-21
22:53
Stowarzyszenie "Bydgoska Masa Krytyczna" 2021-06-25
od 18:00

2021-06-25
do 20:00
Rozpoczęcie na Starym Rynku i przejazd rowerzystów ulicami: Kręta, Podwale, Grodzką, Mostową, Jagiellońskaą 3-Maja, Staszica, Kopernika, Ossolińskich, Rondem Ossolińskich, Ossolińskch, Powst. Wlkp., Gajową, Głowackiego, Kard. Wyszyńskiego, Modrzewiową, Sułkowskiego, Czerkaską, Powst. Warszawy, Zaświat, Zygmunta Augusta, Langiewicza, Unii Lubelskiej, Dworcową, Sienkiewicza, Śniadeckich, Gdańską, Focha, Rondem Grunwaldzkim, Focha, Tamka, Mennica, Ku Młynom, Przyrzecze, Farną na Stary Rynek, gdzie nastąpi zakończenie "Zwrócenie uwagi władz miasta na problemy komunikacyjne, wskazanie na lokalne ulice jako możliwe kierunki ruchu rowerowego w mieście, zamanifestowanie faktu dyskryminowania roweru jako środka komunikacji w mieście, zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw społecznych w mieście."
2 2021-06-21
09:18
Osoba fizyczna 2021-07-03
od 09:00

2021-07-03
do 12:00
Rozpoczęcie przed Bazyliką pw. św. Wincentego a' Paulo i przejście, zgodnie z zasadami ruchu pieszych ulicami: Ossolińskich, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczycką, Kazimierza Wielkiego, al. prez. L.echa Kaczyńskiego, Wojska Polskiego, wzdłuż pasażu handlowego do Staffa, Staffa do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, gdzie nastąpi zakończenie "Zamanifestowanie przekonań religijnych"
3 2021-06-25
13:50
Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka Polskiej Partii Socjalistyczne 2021-07-22
od 16:45

2021-07-22
do 17:15
Stary Rynek- przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa "Uczczenie rocznicy wyzwolenia Polski spod okupacji hitlerowskiej"
4 2021-07-01
12:15
Stowarzyszenie "Bydgoskie Kamractwo Rodaków" 2021-07-24
od 14:00

2021-07-24
do 16:00
Rozpoczęcie w Parku Kazimierza Wielkiego przy fontannie "Potop" i przemarsz: Plac Wolności, ul. Gdańska, ul. Jagiellońska, Rondo Jagiellonów, ul. Bernardyńska, Rondo Bernardyńskie, ul. Zbożowy Rynek, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Długa, ul. Jana Kazimierza na Stary Rynek, gdzie przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej nastąpi zakończenie. "Marsz po Zdrowie i Wolność. Promowanie zdrowia oraz zdrowego stylu życia oraz postaw patriotycznych i wolnościowych"
5 2021-07-23
23:42
Stowarzyszenie "Bydgoska Masa Krytyczna" 2021-07-30
od 18:00

2021-07-30
do 20:00
Rozpoczęcie na Starym Rynku i przejazd rowerzystów ulicami: Kretą, Podwale, Grodzką, przy Zamczysku, Pl. Kościeleckich, Bernardyńską, Wały Jagiellońskie, Nowy Rynek, Wierzbickiego, Wełniany Rynek, Poznańską, Św. Trójcy, Kordeckiego, Królowej Jadwigi, Garbary, Śląską, Jasną, Grunwaldzką, Nad Torem, Orlicza, Krajeńską, Łąkową, Wyrzyską, Grunwaldzką, Flisacką, Mińską, Bronikowskiego, Nakielską, Kruszwicką, Pl. Poznański, Grudziądzką, Wały Jagiellońskie, Zb. Rynek, Toruńską, Wyszyńskiego, Jagiellońską, Pestalozziego, Łużycką, Jurasza, Powst. Wielkopolskich, Ogińskiego, Sułkowskiego, Czerkaską, Gdańską - do LPKiW "Myślęcinek "Zwrócenie uwagi władz miasta na problemy komunikacyjne, wskazanie na lokalne ulice jako możliwe kierunki ruchu rowerowego w mieście, zamanifestowanie faktu dyskryminowania roweru jako środka komunikacji w mieście, zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw społecznych w mieście."
6 2021-08-01
21:25
Stowarzyszenie "Bydgoskie Kamractwo Rodaków" 2021-08-09
od 19:00

2021-08-09
do 20:00
ul. Jagiellońska 9 - przy tablicy upamiętniającej Romana Dmowskiego "Uczczenie rocznicy urodzin Romana Dmowskiego. Rozszerzenie wiedzy historycznej i patriotycznej."
7 2021-08-18
11:35
22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania 85-915 Bydgoszcz 2021-08-26
od 11:30

2021-08-26
do 13:30
Skwer 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich- przy pomniku Lotników Ziemi Bydgoskiej "Święto lotnictwa-uroczysty apel pamięci. Oddanie hołdu bohaterom powietrznych bitew, lotnikom, którzy bronili granic i walczyli o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej"
8 2021-08-18
11:43
Związek Sybiraków Oddział w Bydgoszczy 2021-09-17
od 13:15

2021-09-17
do 14:15
Rozpoczęcie przy Katedrze Bydgoskiej następnie przejście ul. Farną na Stary Rynek pod Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej "Przypomnienie o napaści ZSRR na Polskę, o represjach na Polakach - więzienie, łagry, zsyłki na Syberię"
9 2021-08-20
23:50
Stowarzyszenie "Bydgoska Masa Krytyczna" 2021-08-27
od 18:00

2021-08-27
do 20:00
Start rowerzystów ze Starego Rynku i przejazd ulicami: Krętą, Podwale, Przy Zamczysku, Placem Kościeleckich, Bernardyńską, Wały Jagiellońskie, Poznańską, Kruszwicką, Marszałka Ferdynanda Focha, Jagiellońską, Michała Kleofasa Ogińskiego, Aleją Powstańców Wielkopolskich, Aleją Adama Mickiewicza, Gdańską (kontrpas), Dworcową, dra. Emila Warmińskiego, Marszałka Ferdynanda Focha, Królowej Jadwigi, Mazowiecką, Pomorską, Augusta Cieszkowskiego, Gdańską do LPKiW "Myślęcinek" "Zwrócenie uwagi władz miasta na problemy komunikacyjne, wskazanie na lokalne ulice jako możliwe kierunki ruchu rowerowego w mieście, zamanifestowanie faktu dyskryminowania roweru jako środka komunikacji w mieście, zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw społecznych w mieście."
10 2021-08-30
15:11
Osoba fizyczna 2021-09-25
od 13:30

2021-09-25
do 15:00
Start z Placu Wolności i dalej ul. Gdańską, ul. Jagiellońską, Rondem Jagiellonów, Placem Kościeleckich, ul. Długą, ul. Podwale, ul. Magdzińskiego na Stary Rynek. "Nagłośnienie natychmiastowej potrzeby działania dla ograniczenia skutków katastrofy klimatycznej. Nagłośnienie rozwiązania demokratycznego do podejmowania decyzji w formie panelu obywatelskiego."
11 2021-09-01
12:33
Osoba fizyczna 2021-09-19
od 13:30

2021-09-19
do 15:00
Start ze Starego Rynku i dalej ul. Mostową, ul. Focha, ul. Gdańską, ul. Al. Mickiewicza, Plac Weyssenhoffa, ul. Al. Ossolińskich, ul. Szymanowskiego do Bazyliki. "Poparcie wartości rodzinnych i poszanowania życia ludzkiego".
12 2021-09-03
08:11
Osoba fizyczna 2021-09-19
od 13:50

2021-09-19
do 15:20
Start ul. Grodzka 18 i dalej ul. Mostową, ul. Focha, ul. Gdańską, ul. Al. Mickiewicza, Plac Weyssenhoffa, ul. Al. Ossolińskich, ul. Szymanowskiego do Bazyliki. "Poparcie wartości rodzinnych i poszanowanie życia ludzkiego".
13 2021-09-03
08:45
osoba fizyczna 2021-09-19
od 13:40

2021-09-19
do 15:10
Start ul. Przyrzecze dalej ul. Farną, Stary Rynek, ul. Mostową, ul. Focha, ul. Gdańską, ul. Al. Mickiewicza, Plac Weyssenhoffa, ul. Al. Ossolińskich, ul. Szymanowskiego do Bazyliki. "Poparcie wartości rodzinnych i poszanowanie życia ludzkiego".
14 2021-09-08
08:51
Stowarzyszenie "Bydgoska Masa Krytyczna" 2021-09-19
od 11:00

2021-09-19
do 13:00
Start: Stary Rynek - parking przed Ratuszem i dalej ul. Niedzwiedzia, Ku Młynom, Mennica, Tamka, drogą rowerową wzdłuż ul. Focha do Ronda Grunwaldzkiego, następnie ul. Nakielską, Wrocławską, Bulwarem nad Starym Kanałem Bydgoskim (po stronie południowej), Spacerową, Cieplicką, Nakielską, drogą rowerową wzdłuż ul. Łochowskiej do granicy miasta. "Zwrócenie uwagi mieszkańców na powstawanie nowych ciągów rowerowych, zamanifestowanie związku Miasta Bydgoszcz z Gminą Białe Błota orasz Gminą Nakło nad Notecią, zachęcenie mieszkańców gmin sąsiadujących z Bydgoszczą wyboru alternatywnego środka transportu do komunikacji"
15 2021-09-17
20:24
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2021-09-24
od 18:00

2021-09-24
do 20:00
start ze Starego Rynku skąd uczestnicy przejadą ulicami: Krętą, Podwale, Przy Zamczysku, Plac Kościeleckich, Bernardyńską, Wały Jagiellońskie, Poznańską, Stromą, Orlą, Ks. I. Skorupki, Stromą, J. Kossaka, Grobla, Ks. I. Skorupki, T. Czackiego, Bielicką, Brzozową, M. Konopnickiej, Kujawską, Brzozową, Bielicką, S. Leszczyńskiego, Ugory, L. Solskiego, Kujawską, Bernardyńską, Jagiellońską, Focha do skrzyżowania z Królowej Jadwigi, Focha, Tamka, Mennica, Ku Młynom, Przyrzecze, Farną, zakończenie: Stary Rynek „zwrócenie uwagi władz miasta na problemy komunikacyjne, wskazanie na lokalne ulice jako możliwe kierunki ruchu rowerowego w mieście, zamanifestowanie faktu dyskryminowania roweru jako środka komunikacji w mieście, zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw społecznych w mieście”
16 2021-10-22
21:48
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2021-10-29
od 18:00

2021-10-29
do 20:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą ulicami: ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, ul. Plac Kościeleckich, ul. Bernardyńską, ul. Zbożowy Rynek, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Nowy Rynek, ul. Poznańską, ul. Szubińską, ul. E. Połtyna, ul. Wysoką, ul. Stawową, ul. Lotników, ul. Jana Ostroroga, ul. Władysława IV, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Madalińskiego, ul. Stawową, ul. Broniewskiego, ul. Szubińską, ul. Żwirki i Wigury, ul. Gołębią, ul. Piękną, ul. Orlą, ul. Stromą, ul. Kruszwicką, ul. Focha, ul. Królowej Jadwigi, ul. Dworcową, ul. Sienkiewicza, ul. Śniadeckich, ul. Krasińskiego, ul. 3 Maja, Rondem Jagiellonów, ul. Bernardyńską, ul. Plac Kościeleckich, ul. Pod Blankami, ul. Jana Kazimierza na Stary Rynek. "Zwrócenie uwagi władz miasta na problemy komunikacyjne; wskazanie na lokalne ulice jako możliwe kierunki ruchu rowerowego w mieście; zamanifestowanie faktu dyskryminowania roweru jako środka komunikacji w mieście; zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw społecznych w mieście."
17 2021-11-03
12:30
Osoba fizyczna 2021-11-27
od 19:00

2021-11-27
do 21:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Kościeleckich przed Kościołem pw. św. Andrzeja Boboli, a następnie uczestnicy przejdą ulicami: Placem Kościeleckich, Długą, Jezuicką, Ku Młynom, Mennica, Tamka, Focha, Gdańską, Krasińskiego, Markwarta do Pomnika Leszka Białego "Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych
18 2021-11-05
12:14
Osoba fizyczna - 05.11.2021 o godz. 13:14 Organizator odwołał zgromadzenie 2021-11-16
od 18:00

2021-11-16
do 20:00
Rozpoczęcie zgromadzenia na ul. Gdańskiej 10 i przejście uczestników do Ronda Jagiellonów, następnie ul. Piotrowskiego, Rondem Ossolińskich, ul. Markwarta, ul. Krasińskiego, ul. Gdańską do zakończenia przy ul. Gdańskiej 10.

"Ukazanie sprzeciwu przeciw projektom Stop aborcji 2021 oraz Stop LGBT+"

19 2021-11-05
13:14
Osoba fizyczna 2021-11-16
od 18:00

2021-11-16
do 20:00
Rozpoczęcie zgromadzenia na ul. Gdańskiej 10 i przejście uczestników ulicami: Gdańską, Krasińskiego, Markwarta, Rondem Ossolińskich, Piotrowskiego, Jagiellońską, Gdańską do zakończenia przy ul. Gdańskiej 10.

"Ukazanie sprzeciwu wobec projektów Stop aborcji 2021 oraz Stop LGBT+"

20 2021-11-15
14:15
Osoba fizyczna 2021-11-21
od 11:30

2021-11-21
do 12:30
Rozpoczęcie zgromadzenia przed Kościołem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Plac Piastowski i przejście uczestników ulicami: Matejki, Dworcową, Zygmunta Augusta do zakończenia przy ul. Zygmunta Augusta 1

"Uczczenie Święta Kolejarza i oddanie hołdu Kolejarzom poległym i zamordowanym w czasie II wojny światowej"

21 2021-11-19
12:19
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2021-11-26
od 18:00

2021-11-26
do 20:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku - parking przed Ratuszem skąd uczestnicy przejadą ulicami: Niedźwiedzia, Jezuicką, Długą, Wełniany Rynek, Poznańską, Świętej Trójcy, Kordeckiego, Królowej Jadwigi, Fredry, Warszawską, Dworcową, Zygmunta Augusta, Langiewicza, Unii Lubelskiej, Żeglarską, Saperów, Ludwikowo, Żeglarską, Pileckiego, Siedlecką, Świekatowską, Orlicza, Koronowską, Głuchą, Nad Torem, Grunwaldzką, Bronikowskiego, Nakielską, Focha, Tamka, zakończenie na Wyspie Młyńskiej.

"Zwrócenie uwagi władz miasta na problemy komunikacyjne, wskazanie na lokalne ulice jako możliwe kierunki ruchu rowerowego w mieście, zamanifestowanie faktu dyskryminowania roweru jako środka komunikacji w mieście, zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw społecznych w mieście."

22 2021-11-25
13:06
Osoba fizyczna 2021-12-04
od 12:30

2021-12-04
do 13:30
Plac Wolności, przed pomnikiem

"Zamanifestowanie przekonań religijnych (publiczna modlitwa różańcowa)"