Podstawa prawna:
art. 7 ust.3, art. 9 ust. 5 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 631)

Dane teleadresowe:
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz
tel./fax: 52 58-58-357
e-mail: wso@um.bydgoszcz.pl


 

 

Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2022

 

Lp. Data zgłoszenia zgromadzenia Organizator zgromadzenia Termin zgromadzenia Miejsce zgromadzenia Uwagi
1 2021-12-27
godz. 13:34

Osoba fizyczna 2022-01-08
od godz. 12:30
do godz. 13:30
Plac Wolności przed pomnikiem  
2 2022-01-21
godz. 23:47
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-01-28
od godz. 18:00
do godz. 19:00
Start: Stary Rynek i dalej ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, ul. Plac Kościeleckich, ul. Bernardyńską, Rondo Bernardyńskie (nawrót) ul. Bernardyńską, ul. 3 Maja, ul. Staszica, ul. Kopernika, ul. Al. Ossolińskich, ul. Sieńki, ul. Moniuszki, ul. Sportową, ul. Ogińskiego, ul. Sułkowskiego,  ul. Kamienną, ul. Artyleryjską, ul. Zaświat, ul. Zygmunta Augusta, ul. Langiewicza, ul. Unii Lubelskiej, ul. Dworcową, ul. Królowej Jadwigi, ul. Focha, ul. Tamka, ul. Mennica, ul. Przyrzecze, ul. Farną, zakończenie na Starym Rynku  
3 2022-02-01
godz. 14:38
Osoba fizyczna 2022-03-01
od godz. 19:00
do godz. 20:30
Rozpoczęcie przed Kościołem oo. Jezuitów przy Placu Kościeleckich i dalej przejście następującą trasą: ul. Plac Kościeleckich, ul. Magdzińskiego, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Mostową, ul. Focha, ul. Gdańską, ul. Krasińskiego, ul. Markwarta do zakończenia przy Pomniku Leszka Białego  
4 2022-02-03 godz. 23:29 Osoba fizyczna

2022-02-09

od godz. 9:00 do godz. 22:00

Przejazd 150 traktorów rolniczych i samochodów osobowych od granicy miasta  drogą krajową nr 25, a następnie ulicami miasta Bydgoszczy pod Urząd Wojewódzki przy ul. Jagiellońskiej

Zgromadzenie zakazane Decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 271 z dnia 4 lutego 2022 r.,

Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy uchylona Postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dnia 5 lutego 2022 r., sygn. akt: I Ns 49/22

5 2022-02-18
godz. 22:02
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-02-25
od godz. 18:00
do godz. 19:00
Start: Stary Rynek i dalej ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Mostową, ul. Focha, ul. Jagiellońską, Rondo Jagiellonów (nawrót), ul. Jagiellońską, ul. 19 Marca 1981 r., ul. Parkową, ul. Gdańską, ul. Krasińskiego, ul. Staszica, ul. Reymonta, ul. Kasprowicza, ul. Wyspiańskiego, ul. Sielanka, ul. Miłosza,ul. Kopernika, ul. Al. Ossolińskich, ul. Pl. Weyssenhoffa, ul. Mickiewicza, ul. Paderewskiego, ul. Chodkiewicza, ul. Kilińskiego, ul. Cichą, ul. Sułkowskiego, ul. Dwernickiego, ul. Gdańską, ul. Chodkiewicza, ul. 20 Stycznia 1920 r., ul. Mickiewicza, ul. Świętojańską, ul. Pomorską, ul. Zduny, ul. Sienkiewicza, ul. Marcinkowskiego, ul. Obrońców Bydgoszczy, ul. Warmińskiego, ul. Focha, ul. Kordeckiego, ul. Św. Trójcy, ul. Poznańską, ul. Grudziądzką, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Zbożowy Rynek, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Jana Kazimierza, zakończenie na Starym Rynku

 

6 2022-03-16
godz. 17:28
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-03-25
od godz. 18:00
do godz. 19:30
Start: Stary Rynek i dalej ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, ul. Plac Kościeleckich, ul. Bernardyńską, ul. Toruńską, Rondo Toruńskie, ul. Bełzy, ul. Wojska Polskiego, ul. Szpitalną, ul. Łomżyńską, ul. Białostocką, ul. Glinki, ul. Dąbrowa, ul. Aleksandrowską, ul. Rozłogi, ul. Cmentarną, Trasą  Uniwersytecką, ul. Ujejskiego, ul. Tucholską, ul. Kujawską, Rondo Kujawskie, ul. Solskiego, ul. Chołoniewskiego, ul. Traugutta, ul. Nowodworską, ul. Orlą, ul. Skorupki, ul. Stromą, ul. Grudziądzką, ul. Wały Jagiellońskie, Rondo Bernardyńskie, ul. Zbożowy Rynek, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Jana Kazimierza, zakończenie na Starym Rynku.

 

7 2022-03-26
godz. 19:29
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-04-03
od godz. 10:00
do godz. 12:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: ul. Niedźwiedzia, ul. Ku Młynom, ul. Mennicą, ul. Tamka, wjazd na drogę dla rowerów, ul. Focha, przez Rondo Grunwaldzkie, ul. Grunwaldzką, przez Rondo Maczka, ul. Nad Torem, ul. Koronowską do granicy miasta.

 

8 2022-04-11
godz. 6:56
Stowarzyszenie Oddani Naszej Rzeczpospolitej 2022-04-23
od godz. 13:00
do godz. 16:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Kościeleckich przed Kościołem oo. Jezuitów skąd uczestnicy przejdą ul. Długą, ul. Jezuicką, ul. Farną na Stary Rynek, gdzie nastąpi zakończenie zgromadzenia przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej.

 

9 2022-04-14
godz. 12:58
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy 2022-05-14
od godz. 12:30
do godz. 13:20
Zgromadzenie rozpocznie się przed Operą Nova skąd uczestnicy przejdą następującą trasą: ul. Focha, ul. Mostową na Stary Rynek, następnie ul. Niedźwiedzia, ul. Jezuicką, ul. Długą, ul. Poznańską, ul. Św. Trójcy do zakończenia przed Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.

 

10 2022-04-15
godz. 10:39
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 2022-05-09
od godz. 11:00
do godz. 13:00
Zgromadzenie rozpocznie się przed Branżową Szkołą I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy skąd uczestnicy przejdą następującą trasą: ul. Kijowską, ul. Skłodowskiej Curie, ul. Bałtycką, ul. Swarzewską, ul. Drawską, ul. Redłowską, ul. Sobieszewską, ul. Swarzewską, ul. Kijowską do zakończenia przed Branżową Szkołą I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 

11 2022-04-22
godz. 23:28
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-04-29
od godz. 18:00
do godz. 19:30
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Mostową, ul. Focha,  ul. Warmińskiego, ul. Dworcową, ul. Sienkiewicza, ul. Mazowiecką, ul. Pomorską, ul. Cieszkowskiego, ul. Gdańską, ul. Mickiewicza, ul. Pl. Weyssenhoffa, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ogińskiego, ul. Sułkowskiego, ul. Cichą, ul. Lelewela, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Gajową, ul. Głowackiego, ul. Bałtycką, ul. Skłodowskiej – Curie, ul. Moniuszki, ul. Sieńki, ul. Ossolińskich, ul. Pl. Weyssenhoffa, ul. Mickiewicza, ul. Paderewskiego, ul. Zamoyskiego, ul. Gdańską, ul. Leśną, ul. Żołnierską, ul. Czerkaską, ul. Świerkową, ul. Modrzewiową, ul. Gdańską, zakończenie w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku.

 

12 2022-04-26
godz. 14:09
Osoba fizyczna 2022-05-05
od godz. 13:00
do godz. 14:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Wyspie Młyńskiej skąd uczestnicy przejdą: ul. Mennica, ul. Ku Młynom, ul. Niedźwiedzia na Stary Rynek, gdzie nastąpi zakończenie.

 

13 2022-04-29
godz. 21:08
Osoba fizyczna 2022-05-05
od godz. 9:00
do godz. 12:00
Plac przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego

 

14 2022-05-16
godz. 9:35
Stowarzyszenie Klub "Marzenie" 50+ 2022-06-12
od godz. 10:15
do godz. 12:15
Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Wolności skąd uczestnicy przejdą: ul. Gdańską, ul. Mostową, Starym Rynkiem, ul. Niedźwiedzia, ul. Ku Młynom, ul. Mennica, na Wyspę Młyńską, gdzie nastąpi zakończenie.

 

15 2022-05-20
godz. 10:10
Osoba fizyczna 2022-06-19
od godz. 12:00
do godz. 14:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku, skąd uczestnicy przejdą: ul. Mostową, ul. Focha, ul. Gdańską, ul. Mickiewicza, ul. Pl. Weyssenhoffa, ul. Ossolińskich,
ul. Szymanowskiego do Bazyliki pw. św. Wincentego á Paulo, gdzie nastąpi zakończenie.

 

16 2022-05-20
godz. 14:57
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-05-27
od godz. 18:00
do godz. 19:30
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, ul. Pl. Kościeleckich, ul. Bernardyńską (nawrót na Rondzie Bernardyńskim), ul. 3 Maja, ul. Markwarta, ul. Sieńki, ul. Moniuszki, ul. Sportową, ul. Szymanowskiego, ul. Ogińskiego, ul. Powstańców WLKP, ul. Lelewela, ul. Chodkiewicza, ul. Wyszyńskiego, przez Rondo Skrzetuskie, ul. Skłodowskiej - Curie, ul. Gajową, ul. Głowackiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Modrzewiową, ul. Wyszyńskiego, ul. Kasztanową, ul. Grabową, ul. Czerkaską, 
ul. Małachowskiego, ul. Dwernickiego, ul. Sułkowskiego, ul. Kamienną, ul. Gdańską, ul. Chocimską, ul. Pomorską, ul. Bocianowo, ul. Sowińskiego, ul. Sobieskiego, ul. Warszawską, ul. Zygmunta Augusta, ul. Zaświat, ul. Powstańców Warszawy, ul. Gdańską, do zakończenia w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.

 

17 2022-05-20
godz. 14:58
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-06-01
od godz. 00:01
do godz. 02:01
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, ul. Pl. Kościeleckich, ul. Bernardyńską, przez Rondo Bernardyńskie, ul. Toruńską, przez Rondo Toruńskie, 
ul. Bełzy, ul. Wojska Polskiego, ul. Dziatkiewicza, ul. Raczkowskiego, ul. Paciorkiewicza, ul. Bydgoskich Przemysłowców, ul. Glinki, ul. Szpitalną, ul. Łomżyńską, ul. Dunikowskiego, ul. Bohaterów Kragujewca, ul. Magnuszewską, ul. Glinki, Trasą Uniwersytecką, ul. Ujejskiego, ul. Wojska Polskiego, Trasą Uniwersytecką, ul. Ogińskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Chopina, ul. Moniuszki, ul. Skłodowskiej - Curie, ul. Jurasza, 
ul. Lelewela, ul. Chodkiewicza, ul. Gdańską, ul. Focha (nawrót na wysokości ul. Kordeckiego), ul. Focha, ul. Tamka, ul. Mennica, ul. Przyrzecze, ul. Farną, do zakończenia na Starym Rynku.

 

18 2022-05-26
godz. 8:03
Osoba fizyczna 2022-06-25
od godz. 19:30
do godz. 21:45
Zgromadzenie rozpocznie się przed Roller Parkiem przy ul Fordońskiej 44B skąd uczestnicy przejadą: ul. Fordońską, ul. Fabryczną, ul. Kamienną, ul. Łęczycką, ul. Skłodowskiej – Curie, Rondem Skrzetuskim, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Moniuszki, ul. Sieńki, Al. Ossolińskich, Pl. Weyssenhoffa, Al. Mickiewicza, ul. Paderewskiego, ul. Staszica, ul. Markwarta, Al. Ossolińskich, ul. Piotrowskiego, ul. Jagiellońską, Rondem Jagiellonów, ul. Jagiellońską, ul. Focha, Rondem Grunwaldzkim, ul. Kruszwicką, ul. Grudziądzką, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Zbożowy Rynek, Rondem Bernardyńskim, 
ul. Bernardyńską, Rondem Jagiellonów, ul. Jagiellońską, ul. Ogińskiego, Rondem Wielkopolskim, Al. Powstańców WLKP, Al. Kardynała Wyszyńskiego, Rondem Skrzetuskim, Al. Kardynała Wyszyńskiego, Rondem Fordońskim, ul. Fordońską, do zakończenia na przed Roller Parkiem przy ul. Fordońskiej 44B.

 

19 2022-05-26
godz. 23:44
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-06-04
od godz. 10:00
do godz. 12:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: ul. Niedźwiedzia, ul. Ku Młynom, ul. Mennica, ul. Tamka, wjazd na drogę dla rowerów, ul. Focha, Rondem Grunwaldzkim, ul. Grunwaldzką, Rondem Maczka, 
ul. Nad Torem, ul. Koronowską do granicy miasta.

 

20 2022-06-09
godz. 23:44
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-06-18
od godz. 10:00
do godz. 12:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: 
ul. Niedźwiedzia, ul. Ku Młynom, ul. Mennicą, ul. Tamka, wjazd na drogę dla rowerów, ul. Focha (droga rowerowa), przez Rondo Grunwaldzkie (droga rowerowa), 
ul. Nakielską, ul. Wrocławską, bulwarami nad Starym Kanałem Bydgoskim (strona południowa), ul. Spacerową, ul. Cieplicką, ul. Nakielską, ul. Łochowską (droga rowerowa) do granicy miasta.

 

21 2022-06-17
godz. 22:31
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-06-25
od godz. 10:00
do godz. 12:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: 
ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, Placem Kościeleckich, 
ul. Bernardyńską, ul. Kujawską, ul. Wojska Polskiego, Trasą Uniwersytecką, ul. Glinki, 
ul. Bydgoskich Przemysłowców, ul. Ernsta Petersona, drogą krajową nr 10 do granicy miasta.

 

22 2022-06-17
godz. 22:39
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-06-24
od godz. 18:00
do godz. 19:30
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, Placem Kościeleckich, ul. Pod Blankami, ul. Jana Kazimierza, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Nowy Rynek, ul. Wierzbickiego, ul. Wełniany Rynek, ul. Poznańską, ul. Szubińską, ul. Połtyna, ul. Wysoką, ul. Stawową, ul. Lotników, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Nasypową, ul. Nakielską, ul. Bronikowskiego, ul. Mińską, ul. Flisacką, ul. Grunwaldzką, ul. Pileckiego, ul. Kąpielową, ul. Żeglarską, ul. Unii Lubelskiej, ul. Dworcową, ul. Królowej Jadwigi, ul. Focha, ul. Jagiellońską, ul. 3 Maja, ul. Markwarta, Al. Ossolińskich, Al. Mickiewicza, ul. Paderewskiego, ul. Chodkiewicza, ul. Gdańską, ul. Dwernickiego, ul. Sułkowskiego, ul. Modrzewiową, ul. Gdańską do zakończenia w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.

 

23 2022-06-22
godz. 22:41
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-06-30
od godz. 22:00
do godz. 24:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, Placem Kościeleckich, ul. Bernardyńską, ul. 3 Maja, ul. Markwarta, ul. Sieńki, ul. Moniuszki, ul. Skłodowskiej-Curie, Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Bełzy, ul. Wojska Polskiego, ul. Ujejskiego, ul. Glinki, Al. Jana Pawła II, ul. Brzozową, ul. Bielicką, ul. Czackiego, ul. Skorupki, ul. Inowrocławską, ul. Żwirki i Wigury, ul. Szubińską, ul. Schulza, ul. Madalińskiego, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Nasypową, ul. Nakielską, ul. Żywiecką, ul. Spacerową, ul. Plażową, ul. Nakielską, ul. Bronikowskiego, ul. Grunwaldzką, ul. Focha, ul. Tamka, ul. Mennica, ul. Ku Młynom, do zakończenia na ul. Niedźwiedzia.

 

24 2022-06-23
godz. 12:50
Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka PPS 2022-07-22
od godz. 16:45
do godz. 17:15
 Stary Rynek przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej

 

25 2022-06-23
godz. 13:31
Osoba fizyczna 2022-06-29
od godz. 17:00
do godz. 19:00
ul. Spichlerna przed Barką Lemara

 

26 2022-07-05
godz. 20:51
Stowarzyszenie Bydgoskie Kamractwo Rodaków 2022-07-30
od godz.11:30
do godz.16:30
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejdą następującą trasą: ul. Mostową, ul. Gdańską na Plac Wolności (przy Fontannie Potop), gdzie nastąpi zakończenie.

 

 

27 2022-07-07
godz. 12:15
Osoba fizyczna 2022-07-30
od godz. 11:00
do godz. 12:30
Zgromadzenie odbędzie się na parkingu przed Urzędem Wojewódzkim.

 

28 2022-07-20
godz. 10:03
Osoba fizyczna 2022-08-07
od godz. 19:00
do godz. 21:45
Zgromadzenie rozpocznie się przed Roller Parkiem przy ul. Fordońskiej 44B skąd uczestnicy przejadą: ul. Bałtycką, ul. M. Skłodowskiej-Curie, Rondem Skrzetuskim, 
Al. Wyszyńskiego, ul. Modrzewiową, ul. Sułkowskiego, Rondem Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich, Pl. Weyssenhoffa, Al. Ossolińskich, ul. Piotrowskiego, ul. Jagiellońską, Rondem Jagiellonów, ul. Bernardyńską, Rondem Bernardyńskim, ul. Zbożowy Rynek, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Poznańską, ul. Św. Trójcy, ul. Kordeckiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Fredry, ul. Warszawską, ul. Śniadeckich, ul. Krasińskiego, ul. Markwarta, Al. Ossolińskich, ul. Sieńki, ul. Moniuszki, ul. Skłodowskiej - Curie, Rondem Skrzetuskim, Al. Wyszyńskiego, Rondem Fordońskim,  ul. Fordońską, do zakończenia przed Roller Parkiem przy ul. Fordońskiej 44B.

 

29 2022-07-22
godz. 21:26
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-07-29
od godz. 18:00
do godz. 19:30
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku, skąd uczestnicy przejadą rowerami następującą trasą: ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Mostową, u. Focha, ul. Warmińskiego, ul. Dworcową, ul. Sienkiewicza, ul. Mazowiecką, ul. Pomorską, ul. Śniadeckich, ul. Gdańską, ul. Mickiewicza, ul. Paderewskiego, ul. Reymonta, ul. Miłosza, ul. Kopernika, Al. Ossolińskich, Al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ogińskiego, ul. Kamienną, Al. Wyszyńskiego, ul. Modrzewiową, Al. Wyszyńskiego, ul. Kasztanową, ul. Lelewela, ul. Czerkaską, ul. Powstańców Warszawy, ul. Zaświat, ul. Artyleryjską, ul. Gdańską, ul. Dwernickiego, ul. Sułkowskiego, ul. Modrzewiową, ul. Gdańską do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie nastąpi zakończenie.

 

30 2022-08-04
godz. 13:13
Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej ROWEROWABRZOZA 2022-08-15
od godz. 16:45
do godz. 17:30
Zgromadzenie rozpocznie się przy ul. Artyleryjskiej 10 skąd uczestnicy przejadą: ul. Artyleryjską, Witolda Pileckiego, Rondem Maczka, ul. Nad Torem, ścieżką rowerową wzdłuż ul. Koronowskiej - do granicy miasta.

 

31

2022-08-19

godz. 23:26

Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-08-26
od godz. 18:00
do godz. 19:30
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku, skąd uczestnicy przejadą rowerami następującą trasą: ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, Placem Kościeleckich, ul. Pod Blankami, ul. Jana Kazimierza, Wałami Jagiellońskimi, ul. Nowy Rynek, ul. Wierzbickiego, ul. Poznańską, Placem Poznańskim, ul. Stromą, ul. Leszczyńskiego, ul. Bielicką, ul. Brodzińskiego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Jesionową, ul. Brzozową, Alejami Jana Pawła II, ul. Glinki, ul. Magnuszewską, ul. Wojska Polskiego, Trasą Uniwersytecką, ul. Ogińskiego, ul. Sułkowskiego, ul. Kamienną, ul. Gdańską do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie nastąpi zakończenie.

 

32 2022-08-22 godz. 10:03 Związek Sybiraków Oddział w Bydgoszczy 2022-09-17
od godz. 13:00
do godz. 14:00
Zgromadzenie odbędzie się na Starym Rynku w Bydgoszczy po przejściu spod Katedry św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy

 

33 2022-09-15
godz. 10:10
Osoba fizyczna 2022-09-24
od godz. 16:00
do godz. 19:30
Zgromadzenie rozpocznie się przed Roller Parkiem przy ul. Fordońskiej 44B skąd uczestnicy przejadą: ul. Fordońską, ul. Bałtycką, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Łęczycką, ul. Kamienną, Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Modrzewiową, ul. Sułkowskiego, Rondem Wielkopolskim, ul. Ogińskiego, ul. Sieńki, Al. Ossolińskich, ul. Piotrowskiego, ul. Jagiellońską, Rondem Jagiellonów, ul. Jagiellońską, ul. Focha, Rondem Grunwaldzkim, ul. Focha, ul. Jagiellońską, Rondem Jagiellonów, ul. Bernardyńską, Rondem Bernardyńskim, ul. Bernardyńską, Rondem Jagiellonów, ul. Jagiellońską, ul. Ogińskiego, Rondem Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich, Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rondem Skrzetuskim, Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rondem Fordońskim, ul. Fordońską do zakończenia przed Roller Parkiem przy 
ul. Fordońskiej 44B.

 

34 2022-09-18
godz. 14:57
Osoba fizyczna 2022-09-27
od godz. 17:00
do godz. 19:00
Zgromadzenie odbędzie się przy Fontannie Potop

 

35 2022-09-23
godz. 21:24
Bydgoska Masa Krytyczna 2022-09-30
od godz. 18:00
do godz. 19:30
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku, skąd uczestnicy przejadą rowerami następującą trasą: ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Mostową, ul. Focha, ul. Jagiellońską, ul. 3 Maja, ul. Markwarta, ul. Sieńki, ul. Moniuszki, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Gajową, ul. Kamienną, ul. Inwalidów, ul. Lewińskiego, ul. Akademicką, ul. Rupniewskiego, ul. Fieldorfa "Nila", ul. Kleeberga, ul. Twardzickiego, ul. Pelplińską, ul. Orląt Lwowskich, ul. Ostromecką, ul. Andersa, ul. Wyzwolenia w kierunku Rynku w Starym Fordonie, gdzie nastąpi zakończenie. 

 

35 2022-09-28
godz. 13:45
Osoba fizyczna 2022-10-22
od godz. 10:00
do godz. 12:30
Zgromadzenie rozpocznie się na terenie Wyższej Szkoły Bankowej przy 
ul. Fordońskiej, skąd uczestnicy przejadą rowerami następującą trasą: Mostem Kazimierza Wielkiego, ścieżką rowerową wzdłuż ul. Toruńskiej, Bulwarami wzdłuż Brdy, ul. Rybi Rynek, ul. Grodzką, ul. Mostową, ścieżką rowerową wzdłuż ul. Focha, Rondem Grunwaldzkim w kierunku Bulwarów Sebastiana Malinowskiego, Bulwarami Sebastiana Malinowskiego, ul. Bronikowskiego, Mostem Grunwaldzkim, ścieżką rowerową wzdłuż ul. Pileckiego, ul. Rynkowską, ul. Putza, ul. Ludwikowo, pod Wiaduktem kolejowym Rynkowo, ul. Rekreacyjną w kierunku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji,  gdzie nastąpi zakończenie.

 

36 2022-10-03
godz. 15:20
Osoba fizyczna 2022-10-14
od godz. 18:00
do godz. 20:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku, skąd uczestnicy przejdą następującą trasą: ul. Jana Kazimierza, ul. Długą,  Placem Kościeleckich, Rondem Bernardyńskim,
ul. Bernardyńską, Rondem Jagiellonów,
ul. Jagiellońską, ul. Piotrowskiego, Alejami Ossolińskich, Placem Weyssenhoffa, Alejami Mickiewicza, ul. Paderewskiego, ul. Staszica, ul. 3 Maja, ul. Skargi, Placem Wolności, ul. Gdańską w kierunku CH Drukarnia, gdzie nastąpi zakończenie.

 

 Załączniki:

Formularz zawiadomienia o zgromadzeniu - w trybie art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy Prawo o zgromadzeniach
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2021
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2020
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2019
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2018