Podstawa prawna:
art. 7 ust.3, art. 9 ust. 5 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 631)

Dane teleadresowe:
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz
tel./fax: 52 58-58-357
e-mail: wso@um.bydgoszcz.pl


 

 

Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2022

 

Lp. Data zgłoszenia zgromadzenia Organizator zgromadzenia Termin zgromadzenia Miejsce zgromadzenia Uwagi
1 2021-12-27
godz. 13:34

Osoba fizyczna 2022-01-08
od godz. 12:30
do godz. 13:30
Plac Wolności przed pomnikiem  
2 2022-01-21
godz. 23:47
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-01-28
od godz. 18:00
do godz. 19:00
Start: Stary Rynek i dalej ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, ul. Plac Kościeleckich, ul. Bernardyńską, Rondo Bernardyńskie (nawrót) ul. Bernardyńską, ul. 3 Maja, ul. Staszica, ul. Kopernika, ul. Al. Ossolińskich, ul. Sieńki, ul. Moniuszki, ul. Sportową, ul. Ogińskiego, ul. Sułkowskiego,  ul. Kamienną, ul. Artyleryjską, ul. Zaświat, ul. Zygmunta Augusta, ul. Langiewicza, ul. Unii Lubelskiej, ul. Dworcową, ul. Królowej Jadwigi, ul. Focha, ul. Tamka, ul. Mennica, ul. Przyrzecze, ul. Farną, zakończenie na Starym Rynku  
3 2022-02-01
godz. 14:38
Osoba fizyczna 2022-03-01
od godz. 19:00
do godz. 20:30
Rozpoczęcie przed Kościołem oo. Jezuitów przy Placu Kościeleckich i dalej przejście następującą trasą: ul. Plac Kościeleckich, ul. Magdzińskiego, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Mostową, ul. Focha, ul. Gdańską, ul. Krasińskiego, ul. Markwarta do zakończenia przy Pomniku Leszka Białego  
4 2022-02-03 godz. 23:29 Osoba fizyczna

2022-02-09

od godz. 9:00 do godz. 22:00

Przejazd 150 traktorów rolniczych i samochodów osobowych od granicy miasta  drogą krajową nr 25, a następnie ulicami miasta Bydgoszczy pod Urząd Wojewódzki przy ul. Jagiellońskiej

Zgromadzenie zakazane Decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 271 z dnia 4 lutego 2022 r.,

Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy uchylona Postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dnia 5 lutego 2022 r., sygn. akt: I Ns 49/22

5 2022-02-18
godz. 22:02
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-02-25
od godz. 18:00
do godz. 19:00
Start: Stary Rynek i dalej ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Mostową, ul. Focha, ul. Jagiellońską, Rondo Jagiellonów (nawrót), ul. Jagiellońską, ul. 19 Marca 1981 r., ul. Parkową, ul. Gdańską, ul. Krasińskiego, ul. Staszica, ul. Reymonta, ul. Kasprowicza, ul. Wyspiańskiego, ul. Sielanka, ul. Miłosza,ul. Kopernika, ul. Al. Ossolińskich, ul. Pl. Weyssenhoffa, ul. Mickiewicza, ul. Paderewskiego, ul. Chodkiewicza, ul. Kilińskiego, ul. Cichą, ul. Sułkowskiego, ul. Dwernickiego, ul. Gdańską, ul. Chodkiewicza, ul. 20 Stycznia 1920 r., ul. Mickiewicza, ul. Świętojańską, ul. Pomorską, ul. Zduny, ul. Sienkiewicza, ul. Marcinkowskiego, ul. Obrońców Bydgoszczy, ul. Warmińskiego, ul. Focha, ul. Kordeckiego, ul. Św. Trójcy, ul. Poznańską, ul. Grudziądzką, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Zbożowy Rynek, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Jana Kazimierza, zakończenie na Starym Rynku

 

6 2022-03-16
godz. 17:28
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-03-25
od godz. 18:00
do godz. 19:30
Start: Stary Rynek i dalej ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, ul. Plac Kościeleckich, ul. Bernardyńską, ul. Toruńską, Rondo Toruńskie, ul. Bełzy, ul. Wojska Polskiego, ul. Szpitalną, ul. Łomżyńską, ul. Białostocką, ul. Glinki, ul. Dąbrowa, ul. Aleksandrowską, ul. Rozłogi, ul. Cmentarną, Trasą  Uniwersytecką, ul. Ujejskiego, ul. Tucholską, ul. Kujawską, Rondo Kujawskie, ul. Solskiego, ul. Chołoniewskiego, ul. Traugutta, ul. Nowodworską, ul. Orlą, ul. Skorupki, ul. Stromą, ul. Grudziądzką, ul. Wały Jagiellońskie, Rondo Bernardyńskie, ul. Zbożowy Rynek, ul. Wały Jagiellońskie, ul. Jana Kazimierza, zakończenie na Starym Rynku.

 

7 2022-03-26
godz. 19:29
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-04-03
od godz. 10:00
do godz. 12:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: ul. Niedźwiedzia, ul. Ku Młynom, ul. Mennicą, ul. Tamka, wjazd na drogę dla rowerów, ul. Focha, przez Rondo Grunwaldzkie, ul. Grunwaldzką, przez Rondo Maczka, ul. Nad Torem, ul. Koronowską do granicy miasta.

 

8 2022-04-11
godz. 6:56
Stowarzyszenie Oddani Naszej Rzeczpospolitej 2022-04-23
od godz. 13:00
do godz. 16:00
Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Kościeleckich przed Kościołem oo. Jezuitów skąd uczestnicy przejdą ul. Długą, ul. Jezuicką, ul. Farną na Stary Rynek, gdzie nastąpi zakończenie zgromadzenia przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej.

 

9 2022-04-14
godz. 12:58
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy 2022-05-14
od godz. 12:30
do godz. 13:20
Zgromadzenie rozpocznie się przed Operą Nova skąd uczestnicy przejdą następującą trasą: ul. Focha, ul. Mostową na Stary Rynek, następnie ul. Niedźwiedzia, ul. Jezuicką, ul. Długą, ul. Poznańską, ul. Św. Trójcy do zakończenia przed Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.

 

10 2022-04-15
godz. 10:39
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 2022-05-09
od godz. 11:00
do godz. 13:00
Zgromadzenie rozpocznie się przed Branżową Szkołą I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy skąd uczestnicy przejdą następującą trasą: ul. Kijowską, ul. Skłodowskiej Curie, ul. Bałtycką, ul. Swarzewską, ul. Drawską, ul. Redłowską, ul. Sobieszewską, ul. Swarzewską, ul. Kijowską do zakończenia przed Branżową Szkołą I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 

11 2022-04-22
godz. 23:28
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-04-29
od godz. 18:00
do godz. 19:30
Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą: 
ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką,
ul. Mostową, ul. Focha,  ul. Warmińskiego, 
ul. Dworcową, ul. Sienkiewicza,
ul. Mazowiecką, ul. Pomorską,
ul. Cieszkowskiego, 
ul. Gdańską, ul. Mickiewicza,
ul. Pl. Weyssenhoffa, ul. Powstańców Wielkopolskich, 
ul. Ogińskiego, ul. Sułkowskiego, ul. Cichą, ul. Lelewela, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Gajową, ul. Głowackiego, ul. Bałtycką,
ul. Skłodowskiej – Curie, 
ul. Moniuszki, ul. Sieńki, ul. Ossolińskich,
ul. Pl. Weyssenhoffa, ul. Mickiewicza, 
ul. Paderewskiego, ul. Zamoyskiego,
ul. Gdańską, ul. Leśną, ul. Żołnierską, 
ul. Czerkaską, ul. Świerkową,
ul. Modrzewiową,
ul. Gdańską, zakończenie w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku.

 Załączniki:

Decyzja zakazująca zgromadzenia w dniu 9 lutego 2022 r. nr 271 z dnia 4 lutego 2022 r.
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dot. zgromadzenia w dniu 9 lutego 2022 r.
Formularz zawiadomienia o zgromadzeniu - w trybie art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy Prawo o zgromadzeniach
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2021
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2020
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2019
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2018