Menedżerskie Liceum Ogólnokształcące, Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy, Branżowa Szkoła I Stopnia START, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates w Bydgoszczy, Międzynarodowe Liceum SOKRATES w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowskiego 8 w Bydgoszczy, prowadzone przez Szkoły Sokrates Sp. z o.o., w zakresie prawidło­wości podawania liczby uczniów do systemu ODPN, na których Organ dotujący przeka­zywał w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dotacje oświa­towe oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wystąpienie pokontrolne
Załącznik nr 2 - Wynik kontroli