Elżbieta Wiewióra

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 6
tel. (52) 58 58 310
fax: (52) 58 58 199
e-mail: sekretarz@um.bydgoszcz.pl

Wydziały nadzorowane:
Wydział Organizacyjno-Administracyjny; Wydział Spraw Obywatelskich; Urząd Stanu Cywilnego; Wieloosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.Załączniki: