Michał Sztybel
 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 105
tel. (52) 58 58 303
fax: (52) 58 58 917
e-mail: zpm1@um.bydgoszcz.pl

Wydziały nadzorowane:
Wydział Inwestycji Miasta; Wydział Zamówień Publicznych; Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi; Biuro Komunikacji Społecznej; Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą.

Jednostki nadzorowane:
Bydgoskie Centrum Informacji (Informacja Turystyczna i Biuro Kongresów).

Iwona Waszkiewicz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 102
tel. (52) 58 58 390
fax: (52) 58 58 967
e-mail: zpm2@um.bydgoszcz.pl

Wydziały nadzorowane:
Wydział Edukacji i Sportu; Biuro Kultury Bydgoskiej; Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej; Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoskie Biuro Seniora.  

Jednostki nadzorowane:
Przedszkola; Szkoły; Ośrodki Szkolno-Wychowawcze; Szkoły Policealne; Centrum Kształcenia; Bursy; Młodzieżowe Domy Kultury; Pałac Młodzieży; Szkolne Schronisko Młodzieżowe i Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne; Galeria Miejska bwa; Miejskie Centrum Kultury; Teatr Polski im. Hieronima Konieczki; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych; Rodzinny Dom Dziecka; Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności; Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia; Zakład Aktywności Zawodowej; Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji; Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"; Zespół Żłobków Miejskich; Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego; Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy; Spółdzielnia Socjalna "Bydgoszczanka"; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; Powiatowy Urząd Pracy; Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli; Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy; Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty; Teatr Kameralny w Bydgoszczy; Park Kultury w Bydgoszczy; Bydgoskie Centrum Sportu.

Maria Wasiak

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 111
tel. (52) 58 58 398
fax: (52) 58 58 917
e-mail: zpm3@um.bydgoszcz.pl

Wydziały nadzorowane:  
Wydział Funduszy Europejskich; Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska; Zespół ds. Zarządzania Energią.

Jednostki nadzorowane:
Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Mirosław Kozłowicz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 105
tel. (52) 58 58 302
fax: (52) 58 58 301
e-mail: zpm4@um.bydgoszcz.pl

Wydziały nadzorowane:
Wydział Gospodarki Komunalnej; Wydział Świadczeń Rodzinnych; Wydział Uprawnień Komunikacyjnych; Inżynier Miasta.

Jednostki nadzorowane:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy; Schronisko dla Zwierząt.


Załączniki:

Sztybel Michał - oświadczenie majątkowe za rok 2021
Sztybel Michał - oświadczenie majątkowe za rok 2020
Waszkiewicz Iwona - oświadczenie majątkowe za rok 2021
Waszkiewicz Iwona - oświadczenie majątkowe za rok 2020
Wasiak Maria - oświadczenie majątkowe za rok 2021
Wasiak Maria - oświadczenie majątkowe za rok 2020
Kozłowicz Mirosław - oświadczenie majątkowe za rok 2021
Kozłowicz Mirosław - oświadczenie majątkowe za rok 2020