Łukasz Krupa

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 105
tel. (52) 58 58 303
fax: (52) 58 58 917
e-mail: zpm1@um.bydgoszcz.pl

Wydziały nadzorowane:
Wydział Zamówień Publicznych; Biuro Komunikacji Społecznej; Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą; Wydział Funduszy Europejskich.

Jednostki nadzorowane:
Bydgoskie Centrum Informacji (Informacja Turystyczna i Biuro Kongresów); Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o; Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.; Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Krupa Łukasz - z dnia 04.01.2024 r. (w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

Iwona Waszkiewicz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 102
tel. (52) 58 58 390
fax: (52) 58 58 967
e-mail: zpm2@um.bydgoszcz.pl

Wydziały nadzorowane:
Wydział Edukacji i Sportu; Biuro Kultury Bydgoskiej; Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej; Biuro Aktywności Społecznej.

Jednostki nadzorowane:Galeria Miejska bwa; Miejskie Centrum Kultury; Teatr Polski im. Hieronima Konieczki; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego; Teatr Kameralny w Bydgoszczy; Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera; Bydgoskie Centrum Sportu; Miejśki Ośrodek Pomocy Społecznej; Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Traugutta 5; Rodzinny Dom Dziecka ul. Charzykowska 18A; Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy; Zakład Aktywności Zawodowej ul Ludwikowo 3a; Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Toruńska 272; centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia ul. Smoleńska 43; Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”; Zespół Żłobków Miejskich; Przedszkola; Szkoły; Ośrodki Szkolno-Wychowawcze; Szkoły Policealne; Centrum Kształcenia; Bursy; Młodzieżowe Domy Kultury; Pałac Młodzieży; Szkolne Schronisko Młodzieżowe; Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne; Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego; Zakład Pielęgnacyjno-Leczniczy ul. Smukalska 251; Bydgoskie obiekty Sportowe; Powiatowy Urząd pracy.

Waszkiewicz Iwona - oświadczenie majątkowe za rok 2023

Waszkiewicz Iwona - oświadczenie majątkowe za rok 2022

Waszkiewicz Iwona - oświadczenie majątkowe za rok 2021

Waszkiewicz Iwona - oświadczenie majątkowe za rok 2020

Waszkiewicz Iwona - oświadczenie majątkowe za rok 2019

Waszkiewicz Iwona - oświadczenie majątkowe za rok 2018

Waszkiewicz Iwona - oświadczenie majątkowe za rok 2017

Mirosław Kozłowicz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 105
tel. (52) 58 58 302
fax: (52) 58 58 301
e-mail: zpm4@um.bydgoszcz.pl

Wydziały nadzorowane:
Wydział Uprawnień Komunikacyjnych; Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej; Wydział Świadczeń Rodzinnych; Inżynier Miasta.

Jednostki nadzorowane:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej; Schronisko dla Zwierząt; Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.; Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.; Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.; Tramwaj Fordon Sp. z o.o.; Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy.

Kozłowicz Mirosław - oświadczenie majątkowe za rok 2023

Kozłowicz Mirosław - oświadczenie majątkowe za rok 2022

Kozłowicz Mirosław - oświadczenie majątkowe za rok 2021

Kozłowicz Mirosław - oświadczenie majątkowe za rok 2020

Kozłowicz Mirosław - oświadczenie majątkowe za rok 2019

Kozłowicz Mirosław - oświadczenie majątkowe za rok 2018

Kozłowicz Mirosław - oświadczenie majątkowe za rok 2017