Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.
„Seniorada - tydzień międzypokoleniowy”.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie finansowe realizacji wydarzeń, które zrealizowane zostaną w Bydgoszczy, dla seniorów, w ramach „Seniorady - tygodnia międzypokoleniowego”, który odbędzie się między 12 a 18 czerwca 2022 r.

Nadrzędnym celem projektu jest budowanie w lokalnej społeczności pozytywnego wizerunku bydgoskiego seniora. Dodatkowo punktowane będą wydarzenia, w ramach których zaplanowana zostanie interakcja uczestników z lokalną społecznością oraz takie, w których poza seniorami uczestniczyć będą mogły ich rodziny.

Składanie ofert następuje z wykorzystaniem generatora serwisu Witkac.pl - KLIKNIJ TUTAJ

Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest w poniższych załącznikach.Załączniki:

Zarządzenie Prezydenta Bydgoszczy 214/2022 ogłoszenie konkursu
regulamin konkursu
wzór oferty
wzór umowy
wzór sprawozdania
karta oceny oferty
Zarządzenie Prezydenta Bydgoszczy 215/2022 komisja konkursowa