Dyrektor
Andrzej Bereda 

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój 2 (budynek A)
tel. (52) 58 58 413 
fax: (52) 58 58 409 
e-mail: wmg@um.bydgoszcz.pl

 
Kompetencje i zadania: 

1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością i współwłasnością Miasta i Skarbu Państwa;
2. prowadzenie ewidencji majątku nieruchomego Miasta i Skarbu Państwa;
3. sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem miejskim zasobem nieruchomości;
4. prowadzenie katastru nieruchomości w zakresie części opisowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i spraw związanych z taksacją nieruchomości;
5. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
6. prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów.


Schemat organizacyjny WMG

Regulamin WMG