Dyrektor 
Zofia Smolińska 

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój 2 (budynek B)
tel. (52) 58 58 091 
fax: (52) 58 58 083 
e-mail: wf@um.bydgoszcz.pl
 
Kompetencje i zadania: 
1. monitoring źródeł dofinansowania z funduszy europejskich dla inwestycji i projektów społecznych Miasta;
2. przekazywanie wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym informacji o możliwościach pozyskania dofinansowania;
3. współpraca w wydziałami Urzędu Miasta i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie projektów wspieranych z funduszy europejskich;
4. składanie aplikacji o fundusze europejskie dla powierzonych projektów Miasta, koordynacja ich wdrażania i sprawozdawczość w okresie trwałości;
5. rozliczanie powierzonych projektów Miasta dofinansowanych z funduszy europejskich;
6. informacja zbiorcza na temat realizowanych przez Miasto projektów.Załączniki:

Schemat organizacyjny WF
Regulamin WF