Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na nieruchomości ozn. nr  ew. 143/42 w obr. 0054 u zbiegu ulic: Pogodnej i Syrokomli w Bydgoszczy.Załączniki:

6730.234.2021.AO_zawieszenie postępowania