Koordynator 
Karolina Kallas 

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 3 
tel. (52) 58 58 854; (52) 58 58 498; (52) 58 58 963 
e-mail: bbs@um.bydgoszcz.pl
 
Kompetencje i zadania: 
1. diagnozowanie potrzeb w zakresie miejskiej polityki senioralnej;
2. realizacja programów i przedsięwzięć aktywizujących osoby starsze;
3. współpraca i wspieranie lokalnych organizacji zrzeszających seniorów i działających na ich rzecz.


ARCHIWALNA STRONAZałączniki:

Schemat organizacyjny BBS
Regulamin BBS