Sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w roku 2022.Załączniki:

Od 18 marca do 14 kwietnia 2022 r.
Od 11 lutego do 17 marca 2022 r.
Od 14 stycznia 2022 do 10 lutego 2022 r.
Od 03 grudnia 2021 do 13 stycznia 2022 r.