Sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w roku 2022.Załączniki:

Od 03 grudnia 2021 do 13 stycznia 2022 r.
Od 14 stycznia 2022 do 10 lutego 2022 r.