W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XLIX Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2022-01-26

Sesja w zdalnym trybie obradowania, dostępna będzie pod adresem: www.bydgoszcz.pl

XLIX SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 26 stycznia 2022 roku o godz. 9:00 w zdalnym trybie obradowania.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Ślubowanie radnego Rady Miasta Bydgoszczy.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołów:
     - Nr XLVII z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2021 r.,
     - Nr XLVIII z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2021 r.
7. Stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad II naboru do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
8. Informacja Prezydenta Miasta na temat projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pn.: „Wsparcie w formie mieszkań wspomaganych dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2022-2023”.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie mieszkań chronionych na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2021.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”.
13. Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów w kapitale zakładowym.
14. Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Bydgoszczy prawa własności nieruchomości, położonej przy ulicy Bieszczadzkiej w Bydgoszczy.
15. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych przy ulicy Spiżowej.
16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Bydgoszczy. ( ul. Pruszczańska)
17. Projekt uchwały w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2022 zaplanowanych w „Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”.
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XIII/257/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy.
19. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy.
20. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego na Placu Teatralnym w Bydgoszczy.
21. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody topoli szarej rosnącej przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.
22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch kasztanowców czerwonych rosnących w Parku Jana Kochanowskiego i w sąsiedztwie Filharmonii Pomorskiej  im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z klonu zwyczajnego rosnącego przy ul. Chodkiewicza 44, na terenie będącym w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Flisackiej w Bydgoszczy.
25. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Kutrowej w Bydgoszczy.
26. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zadań, sposobu 
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
27. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (1).
28. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (1).
29. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w Bydgoszczy roku 2022 – Rokiem Praw Człowieka oraz roku 2023 – Rokiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i Rokiem Andrzeja Szwalbego.
30. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miasta Bydgoszczy za 2021 r.
31. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Bydgoszczy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
32. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.
33. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
34. Komunikaty.
35. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego