W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XLVIII Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2021-12-15

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów: Nr XLV z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2021 r., Nr XLVI z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2021 r.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy.
8. Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w lokalu budynku przy ul. Aleje Adama Mickiewicza 1/ul. Gdańska 72 w Bydgoszczy (wniosek PROVITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w lokalu budynku przy ul. Aleje Adama Mickiewicza 1/ul. Gdańska 72 w Bydgoszczy (wniosek ARMINOTTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w lokalu budynku przy ul. Nakielskiej 86 „Hotel Wodnik” w Bydgoszczy (wniosek Estrada Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie).
13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w lokalu budynku przy ul. Nakielskiej 86 „Hotel Wodnik” w Bydgoszczy (wniosek NOVOBET.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie).
14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w lokalu budynku przy ul. Gdańska 66/68 w Bydgoszczy (wniosek MEDELLA S.A. z siedzibą w Warszawie).
15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w lokalu budynku przy ul. Gdańska 14 w Bydgoszczy (wniosek MEDELLA S.A. z siedzibą w Warszawie).
16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w lokalu budynku przy ul. Gdańska 18 w Bydgoszczy (wniosek Estrada Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie).
17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w lokalu budynku przy ul. Gdańska 18 w Bydgoszczy (wniosek NOVOBET.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie).
18. Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. aportu w postaci nieruchomości i środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów.
19. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Marii Curie Skłodowskiej
20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bydgoszczy.(ul. Poli Negri)
21. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność  Miasta Bydgoszczy, położonej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 2.
22. Projekt uchwaływ sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy na lata 2022-2030.
23. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
24. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok (10).
25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (12).
26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2022 r.
27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Bydgoszczy na 2022 r.
28. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bydgoszczy na 2022 r.
29. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy na 2022 r.
30. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy.(inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości)
31. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
32. Komunikaty.
33. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego