W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XLV Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2021-10-27

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr XLIV z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 2021 r.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Bydgoszczy.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat  za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat.
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Bydgoszczy.
10. Informacja Prezydenta na temat budowy ulicy Nowomazowieckiej – Aspekty architektoniczno - urbanistyczne i komunikacyjne.
11. Projekt uchwały w sprawie  ustanowienia prawa służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Miasta  Bydgoszczy,  położonej  przy ul. Pięknej 27.
12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności przesyłu  na nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 15.
13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta  Bydgoszczy,  położonych przy ul. gen. Władysława  Sikorskiego.
14. Projekt uchwały w sprawie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy,  położonej przy ul. Alfreda  Nobla i ul. Eugeniusza Smolińskiego.
15. Projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy położonych przy ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego i  ul. Akademickiej.
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu działań  na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku.
17. Projekt uchwały o przyjęciu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Bydgoszczy w roku szkolnym 2020/2021.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Program Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”.
19. Projekt uchwały w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z rezerwy celowej budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2021 zaplanowanych w  „Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy  na lata 2021 – 2030”.
20. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
21. Projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy za lata 2021-2023.
22. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na  2021 rok (8).
23. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (10).
24. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
25. Komunikaty.
26. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego