W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XLIV Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2021-09-29

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów:Nr XLI z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 r.,Nr XLII z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2021 r.,XLIII z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 września 2021 r.
6. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada w latach  2021-2023.
7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy.
8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ”Polonia” w Bydgoszczy.
9. Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bydgoszczy.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego na Placu Teatralnym w Bydgoszczy.
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody topoli szarej rosnącej przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.
14. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do wybranych pomników przyrody w związku z pracami wykonywanymi na potrzeby ochrony przyrody.
15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w lokalu budynku przy ul. Nakielskiej 86 „Hotel Wodnik” w Bydgoszczy.
16. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Granicznej 13.
17. Projekt uchwały w sprawie realizacji roszczenia wspólnoty mieszkaniowej mieszczącej się w budynku przy ul. Żmudzkiej 8 o nabycie nieruchomości przyległej w celu utworzenia działki budowlanej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
18. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy położonej przy ul. Łęczyckiej.
19. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
20. Informacje o realizacji inwestycji na terenie miasta oraz o sytuacji na rynku inwestycji publicznych.
21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku. 
22. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok (7).
23. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (9).
24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej (RM.152.39,40.2021).
25. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 7 czerwca 2021 r. (RM.152.43.2021).
26. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 7 czerwca 2021 r. (RM.152.44.2021).
27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 czerwca 2021 r. na Prezydenta Miasta Bydgoszczy (RM.1510.187.2021).
28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 maja 2021 r. na Prezydenta Miasta Bydgoszczy (RM.1510.188.2021).
29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 24 czerwca 2021 r. o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zanieczyszczenia środowiska Bydgoszczy (RM.1510.195.2021).
30. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 12 lipca 2021 r. zgodnie z właściwością (RM.1511.60.2021).
31. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 1 grudnia 2020 r. (RM.152.32.2020).
32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 23 czerwca 2021 r. (RM.1510.193.2021).
33. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 23 czerwca 2021 r. (RM.1510.194.2021).
34. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 8 sierpnia 2021 r. zgodnie z właściwością (RM.1510.200.2021).
35. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 14 lipca 2021 r. zgodnie z właściwością (RM.1511.61.2021).
36. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 16 sierpnia 2021 r. zgodnie z właściwością (RM.1511.62.2021).
37. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
38. Komunikaty.
39. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane