W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XLI Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2021-06-30

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów: Nr XXXIX z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr XL z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 r.
6. Raportu o stanie Miasta Bydgoszczy za 2020 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bydgoszczy wotum zaufania.
8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bydgoszczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za rok 2020.
10. Informacja Prezydenta na temat wyników konsultacji społecznych w sprawie kolejności realizacji inwestycji oraz przygotowania do ich realizacji.
11. Informacja Zarządu MZK Spółka z o.o. na temat sporu zbiorowego w spółce.
12. Informacja na temat procedury prawnej związanej z ewentualną budową instalacji spalania odpadów niebezpiecznych przez prywatnego inwestora.
13. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących rozwoju sieci tramwajowej (odcinek Solskiego – Bielicka).
14. Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy za rok 2020 wraz z podsumowaniem.
15. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej „Bydgoskie Biuro Finansów  Oświaty”  oraz nadania jej statutu.
17. Projekt uchwały w  sprawie wniesienia do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy aportu w postaci węzłów cieplnych i kotłowni oraz objęcia  z  tego tytułu udziałów.
18. Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o.   aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów.
19. Projekt uchwały w  sprawie zgody na przyjęcie dotacji od Gmin należących do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,  na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców tych Gmin z niektórych ulg, w środkach publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy.
20. Projekt uchwały zmieniający  „uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy”, w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar Gminy Mrocza  oraz wprowadzenia uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów posiadaczom  Bydgoskiej Karty Turysty.
21. Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy Nr XL/876/21 z dnia 26  maja 2021 r. w sprawie nadania kategorii administracyjnej drogi w  Bydgoszczy.
22. Projekt uchwały w  sprawie nadania kategorii administracyjnej drogi w Bydgoszczy.
23. Projekt uchwały w  sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Bydgoszczy w latach 2021-2023.
24. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą  do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży  i  uczniów niepełnosprawnych do szkół  w roku szkolnym 2021/2022.
25. Informacja o wydanych decyzjach dotyczących jednorazowych opłat ustalanych w trybie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36  ust. 1 -3 i ust. 5 ww. ustawy.
26. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ulicy Nowotoruńskiej.
27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o częściowym odwołaniu darowizny nieruchomości i wyrażeniu zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Jana Karola Chodkiewicza.
28. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych przy ul. Drzycimskiej.
29. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla placu przed Filharmonią Pomorską    plac Krzysztofa Pendereckiego. (projekt zostanie przekazany w dniu 23.06.br.)
30. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad programu Bydgoski  Budżet Obywatelski.
31. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok (6).
32. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (6).
33. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 4 maja 2021 r. (RM.152.41.2021).
34. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 17 maja 2021 r. (RM.1510.184.2021).
35. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 26 maja 2021 r. zgodnie z właściwością (RM.1511.56.2021).
36. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 27 kwietnia 2021 r. (RM.1510.183.2021).
37. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (RM.152.42.2021).
38. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
39. Komunikaty.
40. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego