W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXIX Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2023-05-24

LXIX SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 24 maja 2023 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów:
√ Nr LXVI z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2023 r.,
√ Nr LXVII z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
√ Nr LXVIII z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 r.
6. Informacja Prezydenta na temat zakupu prądu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych.
7. Informacja Prezydenta na temat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów oraz innych działaniach związanych z gospodarką odpadami.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bydgoszczy w 2022 roku.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  „Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 roku” w 2022 roku oraz Plan działania w tym zakresie na 2023 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Raportu z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy za rok 2022.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej  Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego  (SUMP  BydOF).
12. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy.
13. Projekt uchwały o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon Górny Taras – Bieszczadzka” w Bydgoszczy.
14. Projekt uchwały o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego „Fordon  Górny  Taras – część  centralna” w  Bydgoszczy.
15. Projekt uchwały o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Pod Skarpą – Grussa” w Bydgoszczy.
16. Projekt uchwały w  sprawie  przystąpienia do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”  - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
17. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy dla uczestników Akademickich Mistrzostw Europy w wioślarstwie.
18. Projekt uchwały zmieniający „uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy”, w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar Gminy Solec Kujawski.
19. Projekt uchwały w sprawie zamiany lokali pomiędzy Miastem Bydgoszcz a osobą fizyczną.
20. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej  przy ul. Jatki.
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszcz, położonych przy ul. Czerkaskiej w Bydgoszczy.
22. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Rejtana 3 w Bydgoszczy.
23. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody kasztanowca zwyczajnego rosnącego przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy.
24. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody głazu narzutowego znajdującego się przy ul. Adama Grzymały Siedleckiego 3 w Bydgoszczy.
25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy.
26. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody – platana klonolistnego rosnącego w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy.
28. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 41.
29. Informacja o realizacji „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do 2022 roku” za lata 2019-2022.
30. Informacja o realizacji Samorządowego Programu Działań na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2023 za rok 2022.
31. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy oraz nadający statut podmiotowi leczniczemu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
32. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w roku 2022”.
33. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (5).
34. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (5).
35. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Bydgoszczy.
36. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
37. Komunikaty.
38. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego