W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXVIII Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2023-04-26

LXVIII SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 26 kwietnia 2023 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Porządek obrad:


1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Uchwalenie porządku obrad.
5.Informacja Prezydenta Miasta dot. projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.
6.Informacja o przebiegu inwestycji miejskich za I kwartał 2023 r.
7.Projekt uchwały o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wilczak - Stary Kanał”  w Bydgoszczy.
8.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo - Gołębia” w Bydgoszczy.
9.Sprawozdanie  z realizacji programu  aktywności lokalnej dla miasta Bydgoszczy na lata 2018-2025  za rok 2022.
10.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy  za rok 2022 wraz z wykazem  potrzeb.
11.Projekt uchwały w sprawie określenia zadań  z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2023.
12.Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy za  rok 2022.
13.Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla Miasta Bydgoszczy na lata 2018-2022”.
14.Projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  prowadzonych  przez Miasto  Bydgoszcz oraz określenia  granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
16.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
17.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w lokalu budynku Hotelu City przy  ul. 3 Maja 6 w Bydgoszczy.
18.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku  przy ul. Gdańskiej 14 w Bydgoszczy.   
19.Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przekazanie informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla  województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2022.
20.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (4).
21.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (4).
22.Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy.
23.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
24.Komunikaty.
25.Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego