W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXVI Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2023-03-29

LXVI SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr LXV z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2023 r.
6. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2022 roku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Bydgoszczy.
7. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Bydgoszczy.
8. Informacja na temat działań RIO w Bydgoszczy w związku z zarzutami naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
9. Informacja na temat Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, w tym w szczególności Apel w sprawie zaprzestania dyskryminacji mieszkańców miast.
10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Fordon:  osiedle Eskulapa – Jasiniecka” w Bydgoszczy.
11. Zarządzenie Nr 174/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2022 SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.  dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy.
12. Zarządzenie Nr 168/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w Bydgoszczy za 2022 rok.
13. Projekt uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
15. Projekt uchwały w  sprawie  pozbawienia kategorii administracyjnej drogi gminnej i wyłączenia jej użytkowania w Bydgoszczy. (ul. Jatki)
16. Projekt uchwały w sprawie  aktualizacji  „Wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych  na terenie miasta Bydgoszczy”.
17. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za  2022 rok oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadania.
18. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022.
19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy za  2021 i 2022 rok”.
21. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z kierunków polityki gospodarowania mieniem komunalnym – nieruchomościami w roku 2022 przyjętych uchwałą  Rady Miasta Bydgoszczy Nr L/1026/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
22. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. Nr LIX/1147/05.
23. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ulicy Przemysłowej.
24. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Adama Naruszewicza.
25. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy.
26. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy. (ul. Jarosława Ziętary)
27. Projekt uchwał w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Bydgoszczy na rok 2023.
28. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Słowackiego  w Bydgoszczy.
29. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Dąbrowa w Bydgoszczy.
30. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody kasztanowca zwyczajnego rosnącego przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy.
31. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody lipy  drobnolistnej rosnącego przy ul. Rejtana 3 w Bydgoszczy.
32. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody głazu narzutowego znajdującego się przy ul. Adama Grzymały Siedleckiego 3 w Bydgoszczy.
33. Projekt uchwały w  sprawie przyjęcia projektu uchwały  w sprawie zmiany  uchwały  Nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy.
34. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy.
35. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
36. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Miasta Toruń polegającego na zapewnieniu utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów.
37. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (3).
38. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (3).
39. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego rozpatrzenia zadania zleconego przez Radę Miasta Bydgoszczy w dniu 28 września 2022 r. w przedmiocie wniosków z dnia 3 sierpnia 2022 r. (RM.0004.1082.2022).
40. Projekt uchwały o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania (RM.1510.247.2022).
41. Projekt uchwały o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania (RM.1510.248.2022).
42. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia z dnia 18 lutego 2023 r. w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie (RM.1510.247.2023).
43. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia z dnia 18 lutego 2023 r. w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie (RM.1510.248.2023).
44. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 16 lutego 2023 r. według właściwości (RM.152.59.2023).
45. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 16 lutego 2023 r. według właściwości (RM.152.61.2023).
46. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 12 lutego 2023 r. zgodnie z właściwością (RM.1511.84.2023).
47. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 14 lutego 2023 r. zgodnie z właściwością (RM.1511.85.2023).
48. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
49. Komunikaty.
50. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego