W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXV Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2023-02-22

LXV SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 22 lutego 2023 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów:
√ Nr LXIII z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2023 r.,
√ Nr LXIV z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2023 r.
6. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Bydgoszczy w 2022 roku.
7. Projekt uchwały w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Bydgoszczy.
8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy dla uczestników Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych do lat 8,10,12,14,16,18.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i cen taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie Miasta Bydgoszczy.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Bydgoszczy oraz wprowadzenia dodatkowego oznakowania, w które winny być zaopatrzone taksówki.
11. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr LVIII/1198/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wniesienia do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów.
12. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 w Bydgoszczy wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bydgoszczy przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 4.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz za rok 2022.
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy.
18. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023.
19. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Bydgoszczy działań windykacyjnych odnoszących się do należności pieniężnych stanowiących dochody jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy zaliczanych do sektora finansów publicznych.
20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (2).
21. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (2).
22. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania komisji Rady Miasta Bydgoszczy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
23. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy. (dot. pkt. 3 pisma umieszczonego w IAR)
24. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
25. Komunikaty.
26. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego