W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXIV Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2023-01-25

LXIV SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 25 stycznia 2023 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów:
√ Nr LXI z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2022 r.,
√ Nr LXII z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 r.
6. Informacja Prezydenta Miasta na temat zaopatrzenia mieszkańców Bydgoszczy w ciepło sieciowe.
7. Informacja Prezydenta Miasta na temat działań podejmowanych w celu wyegzekwowania odszkodowania z tytułu błędów popełnionych podczas projektowania mostu w ciągu Trasy Uniwersyteckiej.
8. Informacja o realizacji miejskich inwestycji za IV kwartał 2022 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i powiatu Bydgoskiego za rok 2022.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11. Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów.
12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych przy ulicy Przemysłowej w Bydgoszczy.
13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11.
14. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych w Bydgoszczy przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 36.
15. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych w Bydgoszczy przy ulicy Teofila Magdzińskiego.
16. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody dwóch dębów szypułkowych rosnących na skarpie rzeki Brdy przy ul. Smukalskiej w Bydgoszczy.
17. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody skupiska czterech dębów szypułkowych rosnących przy ul. Bora-Komorowskiego w Bydgoszczy.
18. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Ikara w Bydgoszczy.
19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Dąbrowa w Bydgoszczy.
20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Słowackiego w Bydgoszczy.
21. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych jarzębów szwedzkich rosnących w alei drzew przy ul. Szymanowskiego w Bydgoszczy.
22. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dębu szypułkowego odm. stożkowa rosnącego w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
23. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wiązu szypułkowego rosnącego w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
24. Projekt uchwały w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2023 zaplanowanych w „Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 – 2030”.
25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół.
26. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (1).
27. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (1).
28. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miasta Bydgoszczy za 2022 r.
29. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
30. Komunikaty.
31. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego