W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXII Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2022-12-14

LXII SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 14 grudnia 2022 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy.
7. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa  Góra - Kobaltowa” w Bydgoszczy.
8. Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy.
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LIX/1295/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników  oraz warunków  i  zasad korzystania z tych obiektów.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również  trybu ich pobierania.
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu (Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska).
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy.
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2022 rok.
15. Projekt uchwały w sprawie  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na rzecz właścicieli lokali oraz inną uchwałę.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Łubianka zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Obrowo zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Miasta Toruń zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Lubicz zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Łysomice zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Wielka Nieszawka zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Zławieś Wielka zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Czernikowo zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu (IV krąg Opery Nova).
26. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (11).
27. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (12).
28. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Bydgoszczy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
29. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.
30. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2023 r.
31. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Bydgoszczy na 2023 r.
32. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bydgoszczy na 2023 r.
33. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy na 2023 r.
34. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
35. Komunikaty.
36. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego