W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXI Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2022-11-23

LXI SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 23 listopada 2022 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów:
√ Nr LIX z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 października 2022 r.,
√ Nr LX z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2022 r.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (pierwsze czytanie).
7. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (pierwsze czytanie).
8. Informacja Prezydenta Miasta o wsparciu dla Miasta Bydgoszczy w programach rządowych  w porównaniu z miastem Chełm.
9. Informacja o przygotowaniach do przebudowy ul. Nakielskiej.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pn.: "Wsparcie w formie mieszkań wspomaganych dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2022-2023".
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Zaopiekowani” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Klucz do lepszego życia” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
14. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii administracyjnej drogi gminnej i wyłączenia jej użytkowania w Bydgoszczy.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
17. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
19. Projekt uchwały w sprawie  sprzedaży części nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych w rejonie ulic: Wyzwolenia – Gryfa Pomorskiego – Ostromeckiej.
20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programów Polityki Zdrowotnej na 2023 rok.
21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu pn. "Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2023 – 2026" oraz informacja o realizacji programu  w latach 2019 – 2022.
22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych.
23. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
24. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (10).
26. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (11).
27. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 15 kwietnia 2022 r. (RM.152.55.2022).
28. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 9 sierpnia 2022 r. zgodnie z właściwością (RM.1510.232.2022).
29. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 15 września 2022 r. zgodnie z właściwością (RM.1510.236.2022).
30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 sierpnia 2022 r. (RM.1510.233.2022).
31. Projekt uchwały w sprawie przekazania skarg z dnia 13 września 2022 r. zgodnie z właściwością (RM.1510.238.2022).
32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 maja 2022 r. (RM.152.57.2022).
33. Projekt uchwały w sprawie przekazania ponaglenia z dnia 23 października 2022 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy (RM.0004.1071.2022).
34. Projekt uchwały w sprawie przekazania ponaglenia z dnia 13 października 2022 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy (RM.0004.863.2021).
35. Projekt uchwały w sprawie przekazania ponaglenia z dnia 13 października 2022 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy (RM.0004.840.2021).
36. Projekt uchwały w sprawie przekazania ponaglenia z dnia 13 października 2022 r. do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy (RM.152.57.2022).
37. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
38. Komunikaty.
39. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego